Aantal vliegtuigbewegingen Schiphol wordt niet verminderd

Medio 2022 heeft het kabinet besloten het aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol te willen verminderen naar 440.000 per jaar. De eerste stap om dit doel te bereiken is door een tijdelijke regeling in te voeren waarmee de vliegtuigbewegingen voor het vliegseizoen 2023/2024  teruggebracht wordt naar 460.000 per jaar. KLM en andere vliegtuigmaatschappijen waren het hier niet mee eens en stelden dat de Staat de procedure volgens Europese richtlijnen had moeten volgen. De voorzieningenrechter is het hier mee eens. 

Vliegtuigbewegingen zijn de ‘bewegingen’ van een vliegtuig bij het landen en opstijgen. Een vlucht zonder tussenlandingen maakt dus twee vliegbewegingen. Het aantal vliegtuigbewegingen in Schiphol is al vaker in opspraak geweest, zo zorgen de vliegtuigen voor geluidsoverlast en is het niet goed voor het milieu. In 2008 is met het Luchthavenverkeersbesluit besloten dat Schiphol maximaal 480.000 vliegtuigbewegingen mag maken. Vanaf 2015 is dit verhoogd naar 500.000 per jaar mits aan de voorwaarden van ‘strikt preferentieel baangebruik’ wordt voldaan. Zo moet de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk zijn door de juiste start- en landingsbanen in te zetten.

Nieuwe balans tussen belangen luchtvaart en omgeving

De minister van van Infrastructuur en Waterstaat meldde dat het kabinet een ‘nieuwe balans wil zoeken tussen de belangen van de luchtvaart en de omgeving’. Hierom wil ze (middels een tijdelijke regeling) het maximaal aantal vliegtuigbewegingen terugbrengen naar 440.000 per jaar. Dit wil ze in twee stappen doen. De eerste stap om dit doel te bereiken is door een tijdelijke regeling in te voeren waarmee de vliegtuigbewegingen voor het vliegseizoen 2023/2024  teruggebracht wordt naar 460.000 per jaar. De tweede stap zal 440.000 bewegingen per jaar zijn.

Europese wetgeving

KLM en andere luchtvaartmaatschappijen zijn het oneens met de regeling. Ze stellen dat de staat voor deze tijdelijke regeling eerst de procedure had moeten volgen die het Europese recht voorschrijft. Het Europese recht bepaald dat de Staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen kan verminderen nadat een zorgvuldig proces is doorlopen. Zo dient de Staat de belanghebbende te raadplegen en in kaart brengen of de maatregelen om de geluidshinder te beperken voldoende werken. Concluderend, de voorzieningenrechter oordeelt dat de Staat met de tijdelijke regeling niet de juiste procedure heeft doorlopen. Dit houdt in dat het aantal vliegtuigbewegingen voor het vliegseizoen 2023/2024 500.000 blijft.