Aanklachten over oneerlijke concurrentie Facebook verworpen

Een Amerikaanse rechter heeft onlangs twee aanklachten tegen Facebook verworpen. De aanklagers waren van mening dat Facebook een oneerlijke monopoliepositie heeft verworven. De rechter achtte deze beweringen echter onvoldoende juridisch onderbouwd. 

Door Jessie van Meerkerk

In december 2020 hebben de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en een coalitie van ruim veertig Amerikaanse deelstaten twee individuele aanklachten ingediend. De indieners hebben hun bedenkingen bij de concurrentiepositie van Facebook. Zij stellen dat Facebook – na de overname van Instagram en WhatsApp – een oneerlijke monopoliepositie bezit. Dit heeft tot gevolg dat kleinere sociale mediaplatformen moeilijk kunnen groeien. Deze handelswijze zou in strijd zijn met de Amerikaanse antitrustwetgeving: de wetgeving die ziet op mededingingsregels. De FTC (de Amerikaanse markttoezichthouder) eiste daarom dat Facebook de overnames van de sociale mediaplatformen moest terugdraaien.

Gebrekkige onderbouwing

De Amerikaanse rechter ging echter niet mee in het betoog van de toezichthouder en stelde dat de aanklacht van FTC onvoldoende was onderbouwd met juridische argumenten. De bewering dat Facebook een oneerlijke monopoliepositie zou hebben was volgens de rechter niets meer dan een kale mededeling. FTC stelde immers dat Facebook een marktaandeel van ruim zestig procent zou hebben in de markt van sociale netwerken. Er is echter niet aangegeven op welke manier dit aandeel is berekend.

De rechter biedt FTC wel enige soulaas. De markttoezichthouder heeft een maand de tijd gekregen om de klacht van stevige argumentatie te voorzien. De coalitie van Amerikaanse staten had echter minder geluk; haar klacht werd  volledig afgewezen.

Stijgende beurswaarde

Het verwerpen van de aanklachten door de Amerikaanse rechtbank heeft Facebook geen windeieren gelegd. Direct nadat het nieuws was uitgebracht steeg de beurswaarde tot een bedrag van ruim één biljoen dollar. Slechts vier andere Amerikaanse bedrijven hebben deze mijlpaal ook weten te bereiken, waaronder Apple en Microsoft.