Aanbieder van gratis wifi niet aansprakelijk voor illegale downloads van gebruikers

Aanbieders van gratis wifi zijn niet zonder meer aansprakelijk voor de onrechtmatigheden die gebruikers verrichten via het netwerk. Dat heeft de hoogste rechter in Duitsland bepaald naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De aanbieder hoeft geen schadevergoeding te betalen voor illegaal gedownloade films.

Door Tim van den Belt

In een zaak van Sony tegen Mc Fadden (een winkel voor licht & geluid) heeft het Europese Hof geoordeeld dat Mc Fadden een ‘dienst van de informatiemaatschappij’ is en slechts als ‘doorgeefluik’ fungeert. Hierdoor is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gedragingen van de gebruikers van het netwerk.

Daartegenover staat wel dat auteursrechthebbenden wel een verzoek mogen indienen bij een toezichthouder of nationale rechtbank voor een bevel tot additionele beveiliging van het netwerk. Wat precies afdoende beveiliging zou zijn, staat nog open. Het Europees Hof geeft wel aan dat een wachtwoord een goed voorbeeld is. Daarnaast merkt het Hof op dat het noodzakelijk kan zijn dat gebruikers zich vooraf dienen te identificeren.

De Duitse rechter heeft bovenstaand verhaal overgenomen in diens uitspraak tussen de twee partijen.

Hoe dit precies zich in de praktijk zal uiten, is onbekend. Momenteel worden in Duitsland actief boetes opgelegd voor illegaal downloaden. Zou je als consument hieraan kunnen ontglippen door gratis wifi aan te bieden? En wat als je beveiligingsmaatregelen hebt genomen, maar het blijkt niet afdoende, wat dan? Allemaal vragen die pas beantwoord zullen worden in een volgende zaak.