VN doet aanbevelingen over burgerrechten in Nederland

Het VN-mensenrechtencomité heeft verschillende aanbevelingen gedaan aan Nederland over politieke en burgerrechten. Het comité constateert problemen op het gebied van toegang tot het recht, arbeidsdiscriminatie, geweld tegen vrouwen en de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Door Winand Kuiper

In het rapport ‘Report on the status of the implementation of the Covenant on Civil and Politcal Rights in the Netherlands’ adviseert het VN-mensenrechtencomité (verder: comité) allereerst over de toegang tot het recht. De herziening van de rechtsbijstand is volgens het comité geen goede zet, omdat het zo voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving lastiger wordt om een rechtszaak aan te spannen. Met de herziening, die ook binnen de advocatuur al sinds 2017 voor onrust zorgt, wil minister Dekker van Rechtsbescherming namelijk het aantal zaken met gefinancierde rechtshulp terugdringen.

Discriminatie en geweld

Verder laat het comité zich uit over arbeidsdiscriminatie. Mensen uit etnische minderheidsgroepen krijgen nog vaak te maken met discriminatie. Duidelijke en meetbare doelstellingen voor de aanpak en preventie hiervan zouden moeten leiden tot minder discriminatie en een grotere participatie op de arbeidsmarkt.

Lees ook: Onderzoek geeft inzicht in discriminatie bij sollicitaties

Ondanks de maatregelen die Nederland neemt tegen vrouwengeweld, waaronder in juni 2015 de ratificatie van het Verdrag van Istanbul, blijft dit een probleem. Het comité ziet daarom graag dat gemeenten beter in staat worden gesteld om ondersteuning en bescherming te bieden aan slachtoffers van geweld.

Gaswinning Groningen

Tot slot doet het comité aanbevelingen over de gaswinning in Groningen, waarbij in het rapport zorgen worden geuit over de veiligheid en het welzijn van de inwoners van de regio Groningen. Het comité doet daarbij een beroep op de mensenrechten recht op leven, privacy en familie(leven) en stelt dat de Nederlandse regering gehouden is om de noodzakelijke maatregelen te nemen die de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van mensen in de omgeving van de gaswinning verzekeren. Daarnaast moet er een passende schadevergoeding komen. Het comité heeft besloten om de gaswinningproblematiek als topprioriteit te selecteren. Hierdoor is de Nederlandse regering gehouden om over twee jaar een rapport in te dienen over de uitvoering van de door het comité gedane aanbevelingen.

VN-mensenrechtencomité

Het comité is in het leven geroepen om toezicht te houden op de naleving van het Internationaal verdrag inzake de burgerrechten en de politieke rechten (IVBPR). Met het IVBPR heeft de VN rechten in het leven willen roepen die burgers moeten beschermen tegen willekeurig of ingrijpend optreden van autoriteiten.