88-jarige vrouw wil geschonken schilderij terug van Rijksmuseum

Een stem in het hoofd van Rose-Marie Silbermann-Frenkel dicteerde haar zeven jaar geleden een offer te brengen, zodat haar zieke kleindochter in leven zou blijven. Ze besloot daarom haar kostbaarste bezit, een schilderij van Bart der Leck dat meer dan 3,5 ton waard is, te schenken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Nu, zeven jaar later, wil ze het schilderij terug. Was de toen 81-jarige Rose-Marie wilsonbekwaam? Deze vraag staat centraal in een zaak die binnenkort waarschijnlijk voor de rechter zal komen.

Door Rose-Marie Mühren

Rose-Marie heeft onlangs samen met haar zonen beslag laten leggen op het schilderij. Zij meent dat het schilderij door overhaast en onzorgvuldig handelen van het Rijksmuseum aan haar bezit is onttrokken. De toenmalige directeur van het Rijksmuseum stond al snel op de stoep en heeft het schilderij na een kort gesprek van de muur gehaald. Rose-Marie was naar eigen zeggen wilsonbekwaam ten tijde van de schenking vanwege de ziekte van haar kleindochter. Zij eist vernietiging van de schenking, omdat ze zou hebben gehandeld onder invloed van een geestelijke stoornis. Het museum zou volgens haar niet hebben voldaan aan zijn onderzoeksplicht, want anders had het museum haar slechte geestestoestand kunnen constateren.

Koopovereenkomst

De familie speelt ook nog een andere troef. Zoon Matthijs heeft laten weten dat hij eerder dit jaar de overeenkomst terug heeft gevonden waaruit blijkt dat hij en zijn broer sinds 2003 eigenaar zijn van het schilderij. De koopovereenkomst is destijds niet aan het museum getoond. De advocaat van de familie wijt dit aan de levensbedreigende ziekte van de kleindochter.

Een woordvoerder van het Rijksmuseum zegt dat het museum te goeder trouw heeft gehandeld en dat de schenking in een notariële akte is vastgelegd. De advocaat van het museum laat weten dat Rose-Marie destijds volgens de directeur ‘op geen enkele wijze een verwarde indruk maakte’. De partijen staan dus lijnrecht tegenover elkaar.