Rechter: 5G-netwerk mag verder worden uitgerold

De rechter in Den Haag heeft bepaald dat de Nederlandse staat het 5G-netwerk verder mag uitrollen. Stichting Stop5GNL spande een kort geding aan tegen de Staat om het verder uitrollen van het 5G-netwerk te stoppen, maar dat draaide uit op een teleurstelling voor de stichting. De rechter vindt namelijk dat de Staat zich aan de Europese regels houdt.

Door Winand Kuiper

STOP5GNL is van mening dat de Staat het netwerk niet verder mag uitrollen, totdat de reële gezondheidsrisico’s van het nieuwe netwerk bekend zijn. De Gezondheidsraad publiceert hierover in juli aanstaande een rapport. Daarop zou de Staat volgens de stichting moeten wachten.

Daarnaast vindt de stichting dat de Staat oogkleppen op heeft. Ze meent dat het 5G-netwerk wordt uitgerold zonder deugdelijk onderzoek, waardoor Nederlandse burgers ongevraagd aan de stralingen van 5G worden blootgesteld. Als gevolg van de geruchten over de negatieve gevolgen van de straling van 5G, zijn in Nederland een aantal zendmasten in brand gestoken.

De stichting beroept zich op een aantal rapporten, waaruit zou blijken dat 5G negatieve gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De Staat heeft kritiek op de rapporten waar de stichting zich op beroept, omdat het zou gaan om rapporten die niet aan de wetenschappelijke eisen voldoet.

Geen limiet overschreden

Volgens twee instanties is kan het 5G-netwerk geen kwaad. Zo stelt Agentschap Telecom, de Nederlandse overheidsorganisatie die het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert en controleert, dat er geen reden is tot zorg. Het Agentschap meet honderdvijftig keer per jaar op verschillende publieke plekken frequenties en grijpt in op het moment dat limieten worden overschreden.

Ook de Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP), een instituut dat zich bezighoudt met de effecten van niet-ioniserende straling, stelt op basis van de huidige stand van de wetenschap dat er geen reden is tot paniek. De Nederlandse staat baseert het beleid op de richtlijnen van het ICNIRP.

Blijven controleren

De Nederlandse Staat heeft bij de voorzieningenrechter aangegeven te zullen blijven controleren of de limieten niet worden overschreden. Daarnaast zal de Staat de limieten aanpassen, als dat nodig blijkt op basis van nieuw onderzoek.

De voorzieningenrechter ziet daarom geen noodzaak om het uitrollen van het netwerk te verbieden. Zonder op de stoel van de wetenschappers te willen gaan zitten, oordeelt de voorzieningenrechter dat deskundigen en de Nederlandse staat zorgvuldig te werk zijn gegaan. Ook oordeelt de rechter dat de Staat wel oog heeft gehad voor de kritieken van de stichting, maar daar verder niets mee heeft hoeven doen.

Lees de gehele uitspraak hier: ECLI:NL:RBDHA:2020:4461.