2015: positief einde van de millenniumdoelen met vervolg

De doelen moesten  in 2015 gehaald worden, en dus is het tijd voor reflectie; want wat is er nu precies bereikt in 15 jaar?

Sinds 2000 wordt  ontwikkelingshulp getoetst met behulp van de 8 millenniumdoelen van de VN, en daarmee is het een van de meest invloedrijke ‘soft law’ instrumenten ter wereld.  En dat is te zien; de doelen hebben veel effect gehad, en gelukkig zijn de meeste doelen (bijna) gehaald. Zo is de hoeveelheid mensen levend in extreme armoede ruim gehalveerd (van 2 miljard in 1990 naar 800 miljoen in 2015), het aantal kinderen dat naar school gaan is sterk gegroeid en is de kindersterfte wereldwijd met 52% gedaald. De volledige update over de voortgang van de millenniumdoelen is te vinden via de periodieke verslagen van de VN.

Ook in Nederland is vooruitgang geboekt op verschillende punten. Zo is de man- vrouw verhouding al enorm verbeterd. Langzaam maar zeker zijn er steeds meer vrouwen die een topfunctie bekleden in het bedrijfsleven, en zijn er ook meer vrouwen in het nationaal parlement. Gezondheid is in de afgelopen 15 jaar ook vooruitgegaan vanuit het perspectief van de millenniumdoelen. Vanuit de VN was er vooral aandacht voor TBC, malaria en aids, waar de gevallen verminderd zijn.

Helaas heeft de economische crisis de stijgende lijn onderbroken, en zelfs vooruitgang onderbroken. Zo voldoet Nederland niet meer aan de 0.7% minimum van ontwikkelingshulp en stijgt de kloof tussen arm en rijk. Ook zijn de hoeveelheid jongeren zonder een baan opnieuw aan het stijgen, terwijl dit juist weer zou moeten dalen. Een statistisch overzicht van Nederland is hier te vinden.

Samengevat is er dus nog genoeg vooruitgang te behalen en moet er nog steeds sterk worden ingezet om de wereld te kunnen verbeteren. De millenniumdoelen zijn positief geëindigd met sterke vooruitgang te zien op alle punten, en hopelijk zal de stijgende lijn zich voortzetten met de opvolger van de millenniumdoelen; de 17 ‘sustainability goals’ van de VN.