2.843 veroordeelden zitten niet in de cel

Het aantal veroordeelden dat onterecht vrij rondloopt, is gestegen. Vorig jaar wisten 2.417 veroordeelden uit de cel te blijven, terwijl de politie naar ze op zoek was. Dit jaar zijn dat er 2.843. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van justitie Klaas Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

Het gaat hier om personen die veroordeeld zijn voor celstraffen van langer dan 120 dagen, vanwege voornamelijk diefstal, inbraak en geweld. Volgens Dijkhoff zijn het veroordeelden met een buitenlandse of onbekende verblijfplaats, die daardoor hun straf ontlopen.

Het Openbaar Ministerie heeft daarom gevraagd om in deze gevallen snelrecht toe te kunnen passen, waardoor de veroordeelden meteen in hechtenis kunnen worden genomen. Veroordeelden die zich vrijwillig melden, krijgen meer uren onderwijs, bezoek en vrijheid. Degenen die niet uit zichzelf komen opdagen, kunnen rekenen op een soberder gevangenisregime.