ECLI:NL:RBGEL:2021:2222 (Pedojagers krijgen hoogste straf)

Rb. Gelderland,  4 mei 2021, pedojagers krijgen hoogste straf
(ECLI:NL:RBGEL:2021:2222)

Door Sebastian Cornielje

Essentie

Op 4 mei jl. heeft rechtbank Gelderland vijf jongeren de hoogste straf gegeven voor het zogenoemde “pedojagen” in oktober 2020. De 73-jarige man die door de jongeren uitgelokt werd, overleed aan zijn verwondingen nadat de zeven jongeren op hem insloegen die dag. De hoge straf is voornamelijk gegeven in het licht van de specifieke vorm van eigenrichting waar de jongeren gebruik van maakte, hetgeen volgens de rechtbank onaanvaardbaar is.

Rechtsregel

De vijf daders  waren zeer jong, tussen de zestien en negentien jaar, waardoor de hoge straf goed gemotiveerd moest worden door de rechtbank. Doorslaggevend voor de rechtbank was de vorm van eigenrichting die in de zaken voorkwam, hetgeen een grote verstoring van de rechtsorde inhield, aangezien het de taak van de politie en justitie is om potentiële pedofielen op te sporen en het de taak van de rechter is deze te veroordelen. De hoeveelheid geweld, alsook het overlijden van het slachtoffer hieraan, bleek ook een zwaarwegend onderdeel van de hoge straf. De hoge straf kon onder deze omstandigheden goed worden gemotiveerd door de rechtbank.

Inhoud

Op 28 oktober 2020 hebben de verdachten een 73-jarige man uitgelokt om met een minderjarige af te spreken in het Spijkerkwartier te Arnhem. Ze hebben de man geschopt en geslagen, hetgeen resulteerde in het overlijden van de man. Zoals gebruikelijk bij het pedojagen filmde een van de jongeren de confrontatie met de oudere man. Door de jonge leeftijd van de verdachten was het voor de rechtbank van groot belang om een zorgvuldige afweging te maken tussen de ernst van het misdrijf en de persoonlijke omstandigheden van de daders. Uiteindelijk bleek volgens de rechtbank de hoogste straf gepast voor de jongens, mede door het feit dat hun handelen de dood van de man tot gevolg had. Twee van de jongeren krijgen een jaar jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De andere jongeren krijgen zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie en tweehonderd uur taakstraf.  Naast deze straffen krijgen de jongeren een proeftijd van twee jaar en moeten ze in totaal zestigduizend euro aan schadevergoeding betalen aan de drie zoons van de 73-jarige man.