ECLI:NL:HR:2018:749 (Onvoldoende feitelijke omschrijving van gedraging in tenlastelegging)

Onvoldoende feitelijke omschrijving van gedraging in tenlastelegging, Hoge Raad 22 mei 2018
(ECLI:NL:HR:2018:749)

Door Jay Irfan

Essentie

Deze uitspraak in cassatie gaat over een diefstal in vereniging, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft met valse sleutels. De raadsman van de veroordeelde is in cassatie gegaan en stelt dat de feitelijke omschrijving van het begrip ‘valse sleutel’ in het primair ten laste gelegde ontbreekt. Het Gerechtshof had de dagvaarding daarom nietig moeten verklaren. De Advocaat-Generaal stelt een verwerping van het beroep voor.

Rechtsregel

De Hoge Raad moet beoordelen of het begrip ‘valse sleutel’ in de tenlastelegging en bewezenverklaring slechts van kwalificatieve aard is. De Hoge Raad antwoordt ontkennend. Het middel kan niet tot cassatie leiden en dit besluit behoeft geen nadere motivering, omdat het middel niet noodzakelijk is om rechtsvragen te beantwoorden in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (art. 81 lid 1 RO), aldus de Hoge Raad.

Inhoud arrest

Aan verdachte is primair tenlastegelegd dat “hij in de periode 19 oktober 2013 tot en met 21 oktober 2013 te Heeze, gemeente Heeze-Leende, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit bedrijfspand ([a-straat 1]) heeft weggenomen een frietwagen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [A], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel.”

Hiervan is bewezenverklaard dat “hij op 20 oktober 2013 te Heeze, gemeente Heeze-Leende, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in bedrijfspand ([a-straat 1]) heeft weggenomen een frietwagen, toebehorende aan [A], waarbij hij, verdachte, en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van een valse sleutel.”