ECLI:NL:RBAMS:2019:1280 (Dagvaarding rechtspersoon zonder brievenbus)

Rb. Amsterdam 14 februari 2019, Ddagvaarding rechtspersoon zonder brievenbus
(ECLI:NL:RBAMS:2019:1280)

Door Julia Mantel

Essentie

In de onderhavige zaak rees de vraag of een rechtspersoon zonder brievenbus per post kan worden gedagvaard. De kantonrechter heeft geoordeeld dat dit niet het geval is en dat daarom ten onrechte verstek is verleend tegen de gedagvaarde vennootschap.

Rechtsregel

Wanneer de deurwaarder geen brievenbus kan vinden bij het adres waar hij zijn dagvaarding wil afleveren, is het onlogisch dat hij deze dagvaarding vervolgens per post verstuurt. Als dit gebeurt, is een eventuele verstekverlening ten onrechte.

Inhoud

In casu heeft eiseres vennootschap X gedagvaard. In het exploot van dagvaarding is vermeld dat X is gevestigd in Amsterdam. Door de deurwaarder is gesteld dat hij op het desbetreffende adres niemand aantrof aan wie hij rechtsgeldig afschrift kon laten op grond van art. 50 Rv. Aangezien hij tevens geen brievenbus kon vinden, heeft hij het exploot later per post verzonden. Dit heeft hij gedaan op grond van art. 47 Rv. In dit artikel is neergelegd dat, indien het onmogelijk is het exploot achter te laten in een gesloten envelop, terstond een afschrift ter post wordt bezorgd.

De kantonrechter stelt echter dat wanneer een brievenbus in zijn geheel afwezig is, verzending per post geen voor de hand liggend alternatief is. Immers, als de deurwaarder geen brievenbus kan vinden, zal de postbode hier hoogstwaarschijnlijk ook niet in slagen. Bovendien moet de bezorging van een afschrift per post slechts als een laatste mogelijkheid gezien worden. Aangezien in de onderhavige zaak geenszins was gebleken dat niet kon worden betekend aan de adressen van de bestuurders van vennootschap X, is de kantonrechter van oordeel dat er onvoldoende grond is om verstek te verlenen tegen X. Dit zou immers in strijd zijn met het beginsel van hoor en wederhoor. Om deze reden beveelt de kantonrechter eiseres om X alsnog op te roepen.