ECLI:NL:HR:2001:ZC3689 (PTT Post/Baas)

Hoge Raad 19 oktober 2001, PTT Post/Baas
(ECLI:NL:HR:2001:ZC3689)

Essentie

Postbezorger Baas stelt zijn werkgever aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW. In casu is het de vraag of de werkgever in redelijkheid door middel van veiligheidsmaatregelen of instructies (deels) had kunnen voorkomen dat de envelop uit de laadruimte van de bestelauto wegwaaide. Art. 7:658 BW beschermt de werknemer wanneer het oplopen van de schade in verband met de aard van de arbeid ligt.

Rechtsregel

Een werkgever kan op basis van 7:658 BW aansprakelijk worden gesteld wanneer niet aan de zorgplicht wordt voldaan. Deze zorgplicht bevat hoge eisen. Zo moet de werkgever namelijk veiligheidsmaatregelen treffen of instructies geven en erop toezien dat deze worden nageleefd. Ook moet de werkgever rekening houden met de ervaringsregel: wanneer een werknemer dagelijks dezelfde werksituatie meemaakt, neemt de voorzichtigheid af. Dit veroorzaakt vervolgens een vermindering tot het voorkomen van ongelukken.

Inhoud arrest

In casu gaat het om postbode Baas. Op 15 februari 1994 was hij aan het werk voor PTT Post (de toenmalige PostNL). Tijdens deze werkzaamheden is Baas het slachtoffer van een verkeersongeval geworden: de bestelauto was geparkeerd langs een weg buiten de bebouwde kom en een envelop waaide uit de laadruimte van deze bestelauto de weg op. Baas rende in een impuls achter deze envelop aan, waardoor hij op de rijbaan belandde en werd aangereden door een tegemoetkomende auto. Als gevolg hiervan heeft hij ernstig schedel- en hersenletsel opgelopen en is hij voor 50% arbeidsongeschikt geraakt.[1]

Baas stelt zijn werkgever PTT Post aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW. Vervolgens heeft de Rechtbank de vordering van Baas toegewezen, omdat PTT Post onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Dit hangt samen met het feit dat aan het werk van Baas aanzienlijke risico’s kleven. Op PTT Post rustte een verplichting ter bevordering van het toezicht op veilig werken, onder andere door de ervaringsregel.[2]

PTT Post ging in hoger beroep tegen deze uitspraak van de Rechtbank. De Hoge Raad heeft het beroep verworpen.

[1] HR 19 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3689

[2] ‘Arbeidsongeval. Strekking 7:658 BW. Veiligheidsmaatregelen en -instructies: aard arbeid; vermindering voorzichtigheid werknemer; ervaringsregel.’, www.navigator.nl

TIP! Komt je bachelor- of masterscriptie eraan en zie je daar nu al tegenop? Geen nood, onze online scriptiecursus is terug! In twee intensieve middagen krijg jij de theoretische én praktische handvatten aangereikt om van jouw scriptie een succes te maken. Bekijk alle informatie hier.