HR 02 december 1935, NJ 1936, 250 (Geweer)

HR 02 december 1935, NJ 1936, 250 (Geweer)
(ECLI:NL:HR:1935:146)

Door Jay Irfan

Essentie

Dit arrest gaat over de voortzetting van opsporingsbevoegdheden, met name de inbeslagneming. In casu betrof het een ambtenaar van de politie die een controle wilde uitvoeren op basis van de Drankwet. Deze ambtenaar ging naar een café om te kijken of daar bepalingen uit de Drankwet werden geschonden. Hij vond aldaar een geweer en toen hij dit in beslag wilde nemen, toonde de eigenaar hevig verzet bij de inbeslagname van zijn eigendom.

Rechtsregel

De vraag die in casu centraal stond, is of de agent het geweer in beslag mocht nemen en derhalve of de agent enkel bevoegd was te controleren of de Drankwet werd nageleefd? In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat het feit dat de ambtenaar bezig was met het handhaven van de Drankwet, geen belemmering vormde om bij toeval ontdekte strafbare feiten ook verder te gaan opsporen, in casu overtreding van de (toenmalige) Vuurwapenwet. Men spreekt van een ‘ voortgezette toepassing van bevoegdheden ’.

Inhoud arrest

Een politieambtenaar betreedt een kroeg om te controleren of de kroegeigenaar zich wel aan de Drankwet houdt. Wanneer de ambtenaar een van de kasten opentrekt, treft hij een geweer aan. Op het moment dat hij dit vuurwapen in beslag wil nemen, verzet de eigenaar zich hiertegen. Er ontstaat een worsteling, waarbij de cafébaas met veel geweld het geweer probeert af te pakken.

In cassatie voerde de kroegeigenaar aan dat de ambtenaar zijn boekje te buiten ging door onder het mom van het handhaven van de Drankwet, zijn geweer in beslag te nemen. De ambtenaar mocht ‘ slechts ’ controleren op overtreding van de Drankwet.

De Hoge Raad zag het anders. Hij oordeelde namelijk dat als een agent tijdens de rechtmatige uitoefening van een bepaalde aan hem toegekende bevoegdheid het redelijke vermoeden krijgt dat er ook een ander strafbaar feit wordt begaan, hij deze bevoegdheid tevens mag gebruiken voor het opsporen van dat andere strafbare feit. In casu mocht de ambtenaar het geweer in beslag nemen en deze inbeslagname was rechtmatig.