KG:202:2023:27 (Kennisgroepstandpunt IB Kosten dolfijntherapie en uitgaven voor specifieke zorgkosten)

Kennisgroep IB, 27 juli 2023, Kosten dolfijntherapie en uitgaven voor specifieke zorgkosten
(KG:202:2023:27)

Essentie

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of uitgaven voor dolfijntherapie kwalificeren als uitgaven voor genees- of heelkundige hulp in het kader van de uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Belastingplichtige neemt deel aan een behandelingsprogramma met behulp van dolfijnen in het buitenland. Deze dolfijntherapie kan bijdragen aan een betere cognitie en mobiliteit voor mensen met een breed scala aan ontwikkelingsbeperkingen, fysieke en emotionele aandoeningen. Een team van gekwalificeerde fysiotherapeuten, logopedisten, gedragstherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en trainers werken met deze dolfijnen onder toezicht van een medische raad van artsen.

De vraag is of de uitgaven voor dolfijntherapie als uitgaven voor genees- en heelkundige hulp in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

Standpunt

Voor zover de dolfijntherapie wordt uitgevoerd door aangewezen paramedici, is er sprake van genees- en heelkundige hulp. Doorgaans zal de dolfijntherapie verder niet plaatsvinden op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Mocht de behandeling wel plaatsvinden op voorschrift en onder begeleiding van een arts, dan kwalificeert de dolfijntherapie ook voor zover die door niet aangewezen paramedici wordt uitgevoerd, als genees- en heelkundige hulp. Indien tevens aan de overige voorwaarden wordt voldaan, zijn de uitgaven voor de dolfijntherapie in die situaties aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Inhoud standpunt

Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten de kosten voor genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen ter vervanging van brillen of lenzen.

  • Behandeling door een arts (Onderdeel a): dolfijntherapie, in de regel niet uitgevoerd door artsen, kwalificeert niet als genees- en heelkundige hulp. Alleen als een arts de therapie uitvoert, zijn de kosten aftrekbaar.
  • Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus (Onderdeel b): dolfijntherapie kan als genees- en heelkundige hulp worden beschouwd als deze op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus plaatsvindt. Dit vereist een verwijzing door een arts, actieve medische betrokkenheid, en regelmatig contact tussen arts en behandelaar.
  • Behandeling door een aangewezen paramedicus met een verklaring (Onderdeel c): als dolfijntherapie wordt uitgevoerd door aangewezen paramedici, is het aftrekbaar. Dit geldt voor bepaalde beroepen zoals fysiotherapeuten, logopedisten, en ergotherapeuten. Alleen kosten van behandelingen door deze specifieke paramedici komen in aanmerking voor aftrek.

Aftrekbaarheid vereist dat de uitgaven op de belastingplichtige drukken, deze zich redelijkerwijs gedrongen voelde tot de uitgaven, ze gedaan zijn vanwege ziekte of invaliditeit, behoren tot de juiste groep mensen, niet onderhevig zijn aan aftrekbeperkingen en de drempel overschrijden.

Concluderend is dolfijntherapie aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp, mits het wordt uitgevoerd door aangewezen paramedici. Doorgaans voldoet dolfijntherapie niet aan alle voorwaarden voor aftrek, tenzij deze wordt uitgevoerd op voorschrift en onder begeleiding van een arts, ongeacht de paramedicus. In dat geval, mits andere voorwaarden zijn vervuld, zijn de kosten aftrekbaar.