ECLI:RBAMS:2019:8244 (Vordering 5 eurocent)

Rb. Amsterdam 7 november 2019, Vordering 5 eurocent komt niet voor toewijzing in aanmerking
(ECLI:NL:RBAMS:2019:8244)

Door Julia Mantel

Essentie

Een Amsterdammer die een nog openstaande tandartsrekening van € 0,05 heeft, hoeft deze niet meer te voldoen. De proceskosten van ruim € 240 staan niet in verhouding tot de gevorderde € 0,05.

Rechtsregel

Het is misbruik van recht om een debiteur zodanig op kosten te jagen voor een verwaarloosbare vordering, om nog maar niet te spreken van de maatschappelijke kosten die met een procedure zijn gemoeid. De vordering komt daarom onrechtmatig voor, zodat deze wordt afgewezen. Het feit dat de procedure mogelijkerwijs voortvloeit uit een geautomatiseerd systeem van de crediteur doet hier niet aan af.

Inhoud vonnis

Infomedics vordert gedaagde te veroordelen tot een betaling van een hoofdsom van € 0,05, met veroordeling van de gedaagde in de kosten van het geding. De gedaagde had een behandeling laten verrichten door een tandarts voor een bedrag van € 77,10, waarvan € 57,83 is vergoed door zijn zorgverzekeraar. De gedaagde diende dus nog € 19,27 te voldoen aan de tandarts. Deze vordering is gecedeerd aan Infomedics ter incasso. Na enkele herinneringen en aanmaningen aan zijn adres, heeft de gedaagde het grootste deel van zijn vordering –die inmiddels was verhoogd met € 40 aan incassokosten en rente – voldaan; er bleef echter nog € 0,05 openstaan.

De kantonrechter oordeelt dat de vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt. Ten eerste heeft Infomedics een verkeerde betalingstermijn in haar dagvaarding vermeld en klopt de berekening van de rente niet. Bovenal struikelt de kantonrechter over het feit dat Infomedics voor dit luttele bedrag een dagvaarding heeft laten uitbrengen. Dit komt neer op € 85,16 aan explootkosten, € 36,- aan gemachtigdensalaris en € 121,- aan griffierecht, in totaal derhalve € 242,16. De kantonrechter oordeelt dat het misbruik van recht is om een debiteur zodanig op kosten te jagen voor een verwaarloosbare vordering, om nog maar niet te spreken van de maatschappelijke kosten die met een procedure zijn gemoeid. De vordering komt daarom onrechtmatig voor.

Het feit dat deze zaak wellicht is voortgevloeid uit het geautomatiseerde systeem van Infomedics doet niet aan dit oordeel af. Het is immers de verantwoordelijkheid van Infomedics zelf om haar systeem zo in te richten dat enige controle plaatsvindt voordat een dagvaarding wordt aangemaakt. De kantonrechter voegt hieraan toe dat ook de gerechtsdeurwaarder had moeten kijken naar de inhoud van de dagvaarding alvorens tot betekening over te gaan.