ECLI:NL:RVS:2023:2204 (De deelmobiliteitskorting)

Raad van State, 7 juni 2023, gebruik van deelauto’s zorgt voor aanzienlijk minder behoefte tot parkeerplaatsen.
(ECLI:NL:RVS:2023:2204)

Essentie

In een bestemmingsplan voor de realisatie van een nieuwe woontoren in Eindhoven is een reductie toegepast van vijftig procent voor het aantal parkeerplaatsen dat bij de toren wordt aangelegd. De reden hiervoor is de beschikbaarheid van hoogwaardig openbaar vervoer en het gebruik van deelauto’s (de deelmobiliteitskorting).

Rechtsregel

De deelmobiliteitskorting houdt in dat het gebruik van één deelauto acht tot dertien reguliere auto’s kan vervangen, waardoor er een reductie in het realiseren van parkeerplaatsen in een bestemmingsplan kan plaatsvinden.

Inhoud uitspraak

In 2021 is het bestemmingsplan voor de realisering van de “Victoriatoren” in Eindhoven vastgesteld. Appellant is hiertegen in beroep gegaan, omdat hij van mening was dat er te weinig parkeerplaatsen in het bestemmingsplan opgenomen zijn. De parkeerbehoefte is namelijk door de raad gehalveerd vanwege de aanwezigheid van openbaar vervoer in het gebied. Daarnaast heeft de raad een reductie toegepast vanwege het gebruik van deelauto’s. Hiervoor heeft de raad berekend dat het gebruik van één deelauto tien parkeerplaatsen vervangt. In de tussenuitspraak van 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3313) heeft de Afdeling geoordeeld dat de raad onvoldoende gemotiveerd heeft hoeveel parkeercapaciteit er in de omliggende parkeergarages is en of hier genoeg plaats zal zijn voor een deel van de bewoners/bezoekers van de nieuwe toren. De raad moest binnen zestien weken een deugdelijke motivering geven of een nieuw besluit nemen.

Aanvullende motivering

De raad heeft vervolgens een aanvullende motivering gegeven. Hiervoor heeft de raad een second opinion gevraagd en verschillende onderzoeksrapporten aangereikt, waarbij de raad heeft toegelicht hoeveel plaats er in de omliggende parkeergarages beschikbaar is voor de bewoners/bezoekers en waar de reductie voor het gebruik van deelauto’s op gebaseerd is.

Appellant stelt dat de berekening van de raad waarbij tien parkeerplaatsen vervangen kunnen worden door het gebruik van één deelauto ten onrechte is gebaseerd op een publicatie van Greenwheels uit 2019. Greenwheels is zelf een autodeelbedrijf en zou daarom volgens appellant de cijfers gunstig presenteren ten behoeve van winst. Ook volgt uit datzelfde onderzoek dat maar 30 procent van de Greenwheels gebruikt de eigen auto heeft weggedaan, waardoor de berekening van één deelauto in plaats van tien parkeerplaatsen niet uit zou kunnen.
Uit de aanvullende motivering van de raad volgt echter dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat één deelauto tussen de acht en dertien auto’s kan vervangen. Omdat deze conclusie uit een zestal verschillende onderzoeken en uit de second opinion blijkt, oordeelt de Afdeling dat de raad zich redelijkerwijs op het standpunt had kunnen stellen dat één deelauto tien auto’s vervangt.

Over de omliggende parkeergarages heeft de raad gemotiveerd dat deze garages op het drukste moment maar voor 57 procent vol zitten. Er is dus een ruime restcapaciteit beschikbaar waardoor de overige bezoekers/bewoners van de Victoriatoren hier terecht kunnen.

De Afdeling oordeelt dat op basis van de aanvullende motivering van de raad het bestemmingsplan in stand kan blijven.