ECLI:NL:RVS:2014:1439 (Occupy)

Occupy, ABRvS 23 april 2014
(ECLI:NL:RVS:2014:1439)

Door Sapna Gajadhar

Essentie
Belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb kunnen zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, bestuursorganen en ook andere entiteiten. Ten aanzien van deze laatste groep geldt dat alle in het rechtsverkeer herkenbare entiteiten belanghebbende kunnen zijn in de zin van voornoemd artikel.

Rechtsregel
De vraag in onderhavig geval is of Occupy kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb bij het besluit dat is genomen door de burgemeester van Rotterdam.

Niet alleen natuurlijke personen, rechtspersonen en bestuursorganen kunnen worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb, ook andere entiteiten kunnen worden gezien als belanghebbende. Hiervoor is wel vereist dat deze andere entiteiten herkenbaar zijn in het rechtsverkeer.

Occupy Rotterdam is een samenwerkingsverband, dat als eenheid naar buiten treedt. Daarnaast worden beslissingen genomen door de daartoe behorende personen op basis van consensus.

Onder bovengenoemde omstandigheden dient Occupy Rotterdam te worden aangemerkt als entiteit die herkenbaar is in het rechtsverkeer en is Occupy derhalve de geadresseerde van de besluiten, genomen door de burgemeester. Occupy Rotterdam is daarom een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb.

Inhoud uitspraak
Occupy Rotterdam demonstreert al langere tijd op het Beursplein in Rotterdam. De burgemeester heeft per brief aan Occupy Rotterdam kenbaar gemaakt, dat zij tot uiterlijk 31 maart 2012 niet meer mag demonstreren op het Beursplein. De reden hiervoor was dat na deze periode het terrassen- en evenementenseizoen weer zou beginnen.

Tegen dit besluit heeft Occupy Rotterdam bezwaar ingediend bij de burgemeester, wat deels gegrond is verklaard voor de perioden na het terrassen- en evenementenseizoen en deels ongegrond is verklaard voor de perioden tijdens het terrassen- en evenementenseizoen.

Occupy Rotterdam is het niet eens met deze beslissing, omdat zij ook tijdens het terrassen- en evenementenseizoen wil demonstreren. Zij gaat daarom in beroep tegen het besluit op bezwaar van de burgemeester.

De rechtbank verklaart het ingestelde beroep niet-ontvankelijk, omdat volgens de rechtbank Occupy niet kan worden aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb.

Volgens Occupy is zij als samenwerkingsverband met een vaste structuur wel degelijk aan te merken als belanghebbende. Ze stelt daarom hoger beroep in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De ABRvS erkent Occupy Rotterdam als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb.