ECLI:NL:RBZWB:2023:4985 (Verkoop parfum via platform levering van een goed en geen bemiddeling)

Rechtbank Zeeland-West Brabant, 14 juli 2023, Verkoop parfum via platform levering van een goed en geen bemiddeling (ECLI:NL:RBZWB:2023:4985)

Essentie

In deze uitspraak is in geschil of het aanbieden van parfums via een platform een levering van een goed of een (bemiddelings)dienst is. Hierbij zijn de parfums ingekocht op naam van de consument door de verkoper op het platform, maar vervolgens wel verpakt en verzonden door de verkoper. Belang van deze kwestie is om te bepalen waarover btw moet worden afgedragen (over de gehele prijs die de consument betaalt bij de levering van een goed of alleen over de bemiddelingsfee bij een bemiddelingsdienst).

Rechtsregel

Als de ingekochte parfum wordt geleverd op een eigen kantooradres, om de parfum vervolgens opnieuw in een neutrale doos te verpakken en op te sturen aan de afnemer, dan heeft de belastingplichtige de macht om als eigenaar over het goed te beschikken. Er is dan sprake van de levering van een goed aan de consument, ondanks dat de parfum op naam van de consument is ingekocht door de belastingplichtige. Het is derhalve geen bemiddelingsdienst.

Inhoud uitspraak

Feiten: belanghebbende (A) haar activiteiten bestaan uit het aanbieden van parfums aan afnemers in Nederland en België. De parfums worden gekocht bij aanbieders in Duitsland en Nederland. Belanghebbende heeft een kantooradres in Nederland en Duitsland. Belanghebbende heeft eigen software ontwikkeld waarmee de beschikbare producten van (met name) een groot aantal Duitse online parfumerieën (aanbieders) op platformen kunnen worden aangeboden. In het onderhavige geschil werden parfums aangeboden via het Nederlandse “Platform B”. De volgende voorwaarden werden op de website van B vermeld:

“[A] behoudt zich het recht voor om een product in naam van de consument te bestellen. In dit geval zal [A] slechts btw berekenen over de door [A] toegevoegde waarde en zal het aankoopbedrag dat [A] aan derden betaalt, worden gezien als een betaling namens de consument. Indien [A] voor deze betaalwijze kiest, heeft de consument te allen tijde dezelfde rechten, zoals garantie en herroepingsrecht als bij levering van het product uit voorraad van [A]. Aan deze bestelwijze zijn voor de consument geen extra kosten verbonden.”

De Duitse en Nederlandse aanbieder verzendt de parfum naar respectievelijk het Duitse en Nederlandse kantooradres van belanghebbende. Belanghebbende verpakt het vervolgens in een neutrale doos en verzendt dan de parfum naar de afnemer in Nederland of België.

Geschil: in geschil is of de activiteiten van belanghebbende voor de omzetbelasting kwalificeren als levering van goederen (standpunt inspecteur) of als een dienst (standpunt belanghebbende).

Beoordeling rechtbank: naar het oordeel van de rechtbank is sprake van de levering van een goed zoals bedoeld in artikel 3(1)(a) van de Wet OB. Een afnemer bestelt op platform B bij belanghebbende een parfum voor een bepaalde prijs. Vervolgens zoekt belanghebbende, middels haar eigen software, de aanbieder die deze parfum het goedkoopst aanbiedt. Belanghebbende bestelt de parfum bij de aanbieder en laat deze leveren op haar eigen kantooradres, om de parfum vervolgens opnieuw in een doos te verpakken en op te sturen aan de afnemer. Door het laten afleveren van de parfum op het adres van belanghebbende en het opnieuw verpakken, heeft belanghebbende de macht om als eigenaar over het goed te beschikken. Belanghebbende kan er dan voor kiezen om de parfum wel of niet naar de afnemer toe te sturen. Dat de parfum in naam van de afnemer besteld is, is naar het oordeel van de rechtbank niet relevant voor de vraag of sprake is van de levering van een goed of van een dienst. Dat belanghebbende haar handelwijze heeft afgestemd met de Duitse belastingautoriteiten maakt het oordeel tevens niet anders.

One Comment on “ECLI:NL:RBZWB:2023:4985 (Verkoop parfum via platform levering van een goed en geen bemiddeling)”

Comments are closed.