ECLI:NL:RBZWB:2017:244 (Escaperoom)

Escaperoom, Rb 18 januari 2017
(ECLI:NL:RBZWB:2017:244)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Letsel opgelopen in een escaperoom door val van een trap. Voldaan aan de Kelderluik-criteria, geen sprake van eigen schuld.

Rechtsregel

De rechtbank heeft de Kelderluik-criteria gehanteerd bij de bespreking van dit geval. Het gaat er daarbij om hoe waarschijnlijk het is dat iemand niet oplettend en voorzichtig genoeg is, hoe groot de kans is dat hierdoor een ongeval ontstaat, wat de ernst van de gevolgen is en hoe moeilijk het is om hiertegen maatregelen te treffen.

Er is sprake van een situatie met wisselende licht- en geluidseffecten en rook dat een desoriënterende werking heeft. De gegeven veiligheidsinstructies zijn zeer algemeen en zien niet op fysieke bedreigingen. Eiser loopt vlak achter zijn voorganger, het platform lijkt op de vloer van de benedenverdieping en de leuning stopte aan één kant. Hierdoor vindt de rechtbank het voorstelbaar dat het voor de hand ligt dat eiser niet oplettend en voorzichtig genoeg was. Of hij een stap opzij heeft gedaan of een misstap heeft begaan is niet van belang. Eiser is door een onveilige situatie gevallen.

Het is een feit van algemene bekendheid dat een val van een trap kan leiden tot letsel. Gesteld noch gebleken is dat er voorzieningen zijn getroffen om de kans op een val te beperken. Het feit dat vele mensen niet zijn gevallen, levert geen bescherming op tegen de aansprakelijkheid voor schade van personen die door de gevaarzettende situatie wel zijn gevallen. De gedaagden zijn dus aansprakelijk voor de schade van eiser. Gedaagden hadden meer veiligheidsvoorzieningen kunnen treffen en de desoriënterende factoren kunnen verlagen, zoals na het ongeval ook is gebeurd.

De rechtbank concludeert dat gedaagden zich onrechtmatig hebben gedragen en de schade moeten vergoeden. Er is een causaal verband omdat eiser gevallen is door de gevaarlijke situatie die gedaagden hebben veroorzaakt. Er is geen sprake van eigen schuld bij eiser, omdat hij niet welbewust het risico heeft aanvaard wat heeft plaatsgevonden. Eiser merkt pas bij het afdalen van de trap de licht- en geluidseffecten en het slechte zicht door de rook. Dit kon hij bij het openen van het hek nog niet voorzien.

Inhoud arrest

Gedaagden zijn de eigenaren van een escaperoom. In de kamers van deze escaperoom is een angstige, sprookjesachtige sfeer gecreëerd door de inrichting en de lichteffecten. De deelnemers aan het spel krijgen bij aanvang een korte mondelinge speluitleg en een instructiefilmpje te zien. In het gebouw hangen op verschillende plaatsen bordjes met de huisregels.

Eiser, 63 jaar oud, doet op 12 juni 2015 als onderdeel van een personeelsuitje mee aan de escaperoom. Na het oplossen van de laatste opdracht moet de groep waarin eiser zich bevindt in een gat een trap naar beneden af. Tijdens het afdalen van de trap wordt door de controlekamer rook in de kamer geblazen, zijn er lichtflitsen en is er hard geluid. De trap heeft twee delen, gescheiden door een platform zonder leuning. Het onderste deel staat haaks op het bovenste deel. Eiser gaat als derde. Eiser loopt achter zijn voorganger aan. De leuning stopte, dus denkt eiser dat hij beneden is. Hij blijkt op het leuningloze platform te staan en valt er vanaf. Hierdoor loopt hij ernstig letsel op en breekt hij zijn been.

Eiser vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, dat de rechtbank gedaagden veroordeelt tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, inclusief de wettelijke rente vanaf 12 juni 2015. Daarnaast vordert eiser dat de rechtbank gedaagden veroordeeld om aan hem een voorschot te betalen op deze schadevergoeding tot €17.500,- en de kosten voor de rechtsbijstand vergoedt.

De gedaagden voeren verweer en stellen dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Bovendien zijn de algemene voorwaarden van gedaagden op de situatie van toepassing. Voorafgaand aan het spel krijgen de deelnemers een mondelinge veiligheidsinstructie en er hangen borden in de ruimtes met veiligheidsinstructies. De trap is niet gevaarlijk, aldus gedaagden. Er was voldoende licht en eiser keek, gelet op de videobeelden, al een tijd naar beneden waardoor hij de bocht in de trap moest kunnen zien. Als eiser het gevaarlijk vond, had hij ook eerder uit het spel kunnen gaan. Door dit niet te doen, is sprake van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW. Na het ongeval hebben gedaagden de trap veranderd, hoewel het aan de eisen van het bouwbedrijf voldoet. Verder voeren gedaagden aan dat eiser soms spreekt over een misstap en soms over een stap opzij. Het is niet ondenkbaar dat eiser gestruikeld is doordat hij een trede over het hoofd heeft gezien.

Er heeft een descente plaatsgevonden door de rechtbank. De rechtbank veroordeelt gedaagden hoofdelijk om aan eiser een schadevergoeding te betalen, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juni 2015, aan eiser een voorschot te betalen van €4.216,70. Dit bestaat uit €3.000,- aan immateriële schadevergoeding en de rest van het bedrag als vergoeding voor materiële schade. De rechtbank veroordeelt gedaagden ook eiser de kosten voor de rechtsbijstand van €2.574,29 te betalen. De rechtbank verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.