ECLI:NL:RBROT:2023:1355 (Recht op ouderschapsverlof na bevalling)

Rechtbank Rotterdam, 16 februari 2023, werkgever wijst verzoek tot negen weken ouderschapsverlof af wegens zwaarwegend bedrijfsbelang.
(ECLI:NL:RBROT:2023:1355)

Essentie

Volgens de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) heeft een ouder recht op ouderschapsverlof na de geboorte van een kind. Een vrouw die voor 17,5 uur per week werkzaam is bij een notariskantoor vraagt negen weken ouderschapsverlof aan, aansluitend op haar bevallingsverlof, maar dit wordt afgewezen door haar werkgever. Deze stelt dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, omdat er bezettingsproblemen op de werkvloer zijn. De vrouw is het hier niet mee eens en stapt naar de kantonrechter.

Rechtsregel

Een werknemer die een kind heeft gekregen heeft recht op ouderschapsverlof van maximaal 26 keer de uren die hij of zij per week werkzaam is. Op grond van artikel 6:5 lid 3 Wazo kan de werkgever het verlof wijzigen of afwijzen indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit is het geval wanneer de verlofuren niet opgevangen kunnen worden door het overige personeel en hier ernstige consequenties aan verbonden zitten. Het is aan de werkgever om te onderbouwen of hier sprake van is. Alle feiten en omstandigheden worden door de rechter meegewogen.

Inhoud uitspraak

Werkneemster werkt voor 17,5 uur per week bij een notariskantoor. Eind augustus 2022 heeft zij het verzoek gedaan om aansluitend op haar bevallingsverlof 9 weken ouderschapsverlof op te nemen. Haar werkgever wees dit verzoek af, met de reden dat het niet mogelijk zou zijn een vervanger te vinden met notariële ervaring, omdat sprake zou zijn van een krapte op de arbeidsmarkt. De werkneemster was het hier niet mee eens en is naar de kantonrechter gestapt. Ze stelt dat ze ouderschapsverlof moet kunnen opnemen voor een zelfgekozen periode

Op grond van artikel 6:5 lid 3 Wazo kan de werkgever het verzoek echter wijzigen of weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De werkgever doet een beroep op dit artikel. De werkgever stelt dat er bezettingsproblemen op de werkvloer zijn, omdat er nog maar twee collega’s werkzaam zijn op de afdeling waar eiseres werkzaam is. Volgens de werkgever wordt de werkdruk voor deze collega’s te hoog wanneer zij het werk van eiseres over moeten nemen. Dit zou vervolgens risico’s met zich meebrengen, zoals een hogere kans op uitval en een lagere klanttevredenheid. Daarnaast stelt de werkgever dat het onmogelijk is voor de periode van het verlof een nieuwe werknemer met de vereiste ervaring aan te nemen.

Er is sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen wanneer de gang van zaken in het bedrijf ernstig ontwricht zou worden door het verlof. Dit is het geval wanneer de taken van de werknemer die afwezig is niet door de rest van het personeel opgevangen kunnen worden en de gevolgen hiervan ernstig nadelig zijn. Het is aan de werkgever om te onderbouwen dat er ernstige consequenties aan het toewijzen van verlof zitten.

Oordeel rechter

De kantonrechter acht het aannemelijk dat het voor de werkgever lastig is een nieuwe medewerker te vinden binnen de korte tijd. Ook is de rechter het er mee eens dat de werkdruk bij de andere twee werknemers waarschijnlijk toe zal nemen. Toch is de kantonrechter van oordeel dat er geen sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De werkzaamheden van eiseres zijn tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof ook overgenomen door haar twee collega’s. De werkgever heeft volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd dat een extra negen weken zouden leiden tot onder andere lagere klanttevredenheid.

De rechter stelt de werkneemster in het gelijk en oordeelt dat het verlof dient te worden toegewezen.