ECLI:NL:RBROT:2022:8404 (Geen schadevergoeding voor schenden geheimhouding)

Rechtbank Rotterdam, 7 oktober 2022, Huurder ontvangt geen schadevergoeding voor het delen van geheim adres door woningstichting.
(ECLI:NL:RBROT:2022:8404)

Essentie

Vanwege een betalingsachterstand wordt het adres van een huurder doorgegeven aan het college voor schuldhulpverlening en uiteindelijk ook aan de rechter, door de woningstichting. Daarnaast hebben leden van de bewonerscommissie documenten opgehangen die beledigend zouden zijn voor de huurder. De huurder stelt dat haar adres geheim is en eist schadevergoeding voor het doorgeven ervan. Ook is zij van mening dat de woningstichting verantwoordelijk is voor het verwijderen van de beledigende teksten.

Rechtsregel

Een verhuurder is op grond van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht om melding te maken van een betalingsachterstand. Omdat deze verplichting uit de wet voortvloeit, handelt de verhuurder hierbij niet onrechtmatig.

Bij een procedure bij de kantonrechter moet de verhuurder vermelden waarom zij een bedrag van de huurder vordert. Hierbij moet de verhuurder duidelijk maken dat de huurder een woning bij de betreffende verhuurder huurt en dat kan door het adres te vermelden. Dit is dus ook niet onrechtmatig.

Een verhuurder is niet direct verantwoordelijk voor het verwijderen van opgehangen documenten in een gemeenschappelijke ruimte. In geval van overlast dient de verhuurder informatie te verzamelen en een passende maatregel te nemen. In dit geval zou passend zijn dat de verhuurder aan de bewonerscommissie vraagt de documenten te verwijderen.

Inhoud vonnis

Een vrouw die een woning huurt bij stichting Wooncompas heeft een huurachterstand laten ontstaan. Na een gedeelte betaald te hebben, staat er nog tachtig euro open. Wooncompas heeft Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarers gemachtigd om het openstaande bedrag op te eisen. Nadat de huurder niet gereageerd heeft op de veertiendagenbrief die gestuurd is, heeft Wooncompas het adres en de hoogte van de schuld doorgegeven aan het college voor schuldhulpverlening. Bij de rechtbank eist Wooncompas de huurder te voordelen voor het betalen van het openstaande bedrag, de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten.

De huurder is het hier niet mee eens. Zij stelt dat ze opgenomen was in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting en hierdoor niet op tijd kon betalen. Ook zegt ze telefonisch akkoord te hebben gekregen op het later betalen van de rekeningen.

In reconventie eist de huurder een schadevergoeding van Wooncompas, voor het doorgeven van haar adres.  Ze heeft een geheim adres, waardoor Flanderijn het adres niet aan de rechtbank en niet aan het college voor schuldhulpverlening had mogen doorgeven. Daarnaast eist ze een schadevergoeding van Wooncompas voor iedere dag dat haar foto en de tekst die door de bewonerscommissie in de gemeenschappelijke ruimte zijn gehangen niet weg zijn gehaald. De huurder stelt dat zij door de bewonerscommissie onheus bejegend wordt. De documenten die door de commissie in het centrale deel van het wooncomplex zijn gehangen waren voor iedereen zichtbaar en beledigend voor de huurder. Wooncompas heeft deze documenten niet verwijderd, wat volgens de huurder wel haar verantwoordelijkheid is.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat Wooncompas voldoende heeft onderbouwd dat de huurder een betalingsachterstand had. Ook blijkt uit de overzichten van Wooncompas dat de huurder de achterstand niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief heeft betaald. Omdat de telefonische afspraak om te betaling uit te stellen betwist wordt door Wooncompas en verder nergens uit blijkt, kan de kantonrechter er niet van uit gaan dat deze bestaat. Als laatste ziet de kantonrechter in de ziekenhuisopname geen aanleiding om de buitengerechtelijke kosten af te wijzen. De te late betaling komt voor risico van de huurder. De huurder wordt veroordeeld tot het betalen van de openstaande betalingsachterstand, de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten.

Wat betreft de geheimhouding van het adres oordeelt de kantonrechter dat Wooncompas niet onrechtmatig heeft gehandeld. Op grond van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening is stichting Wooncompas verplicht om melding te maken van een betalingsachterstand. Deze verplichting vloeit voort uit de wet waardoor de handeling niet onrechtmatig is. Voor de procedure bij de kantonrechter moet Wooncompas vermelden waarom zij een bedrag van de huurder vordert. Hiervoor is het nodig het adres te vermelden, om duidelijk te kunnen maken dat de huurder huurder is bij Wooncompas.

Als laatste oordeelt de kantonrechter dat Wooncompas niet verantwoordelijk voor het verwijderen van opgehangen documenten in de gemeenschappelijke ruimte. In deze zaak zou passend zijn geweest dat Wooncompas aan de bewonerscommissie gevraagd had de documenten te verwijderen. Het kan Wooncompas niet verweten worden dat zij dit niet zelf heeft gedaan.

De vorderingen van de huurder worden afgewezen.