ECLI:NL:RBROT:2017:1063 (Mishandeling door conducteur)

Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017, Mishandeling door conducteur
(ECLI:NL:RBROT:2017:1063)

Essentie

In casu gaat het om een onrechtmatige daad als gevolg van mishandeling door een conducteur na een discussie over de geldigheid van een vervoersbewijs.

Rechtsregel

Het functionele verband uit art. 6:170 BW houdt een kwalitatieve- en risicoaansprakelijkheid in. De werkgever is hierbij aansprakelijk in zijn hoedanigheid als werkgever. Wanneer een werknemer dus een onrechtmatige daad verricht jegens derden, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Deze uitspraak toont aan dat een functioneel verband ook kan worden aangenomen wanneer de ondergeschikte/werknemer opzettelijk schade toebrengt.

Inhoud

In casu ging het om een worsteling tussen de eiser en een tramconducteur als gevolg van een discussie over de geldigheid van het vervoersbewijs van de eiser. De conducteur sloeg de eiser op het moment dat hij in functie was als conducteur in een tram van het R.E.T., waardoor sprake is van voldoende verband tussen de fout van de conducteur en de hem opgedragen taak (het namelijk is de taak van de conducteur om vervoersbewijzen te controleren).  Zijn werkgevers R.E.T. en Securitas O.V. Services B.V. zijn aansprakelijk gesteld voor de schade. Hier is dus sprake van een functioneel verband krachtens art. 6:170 BW.

Volgens de rechtbank is geen sprake van een rechtvaardigingsgrond voor de werkgevers R.E.T. en Securitas O.V. Verder voeren Securitas en R.E.T. aan dat sprake is van eigen schuld van de benadeelde, omdat de benadeelde tijdens de worsteling niet weg is gelopen. Omdat de benadeelde dit niet heeft gedaan en zelfs zelf enkele klappen heeft uitgedeeld, is verdere mishandeling door de conducteur mede het gevolg van een aan de benadeelde toe te rekenen omstandigheid in de zin van art. 6:101 BW.

Gelet op de omstandigheden van het geval (de conducteur werd na de worsteling onverwacht tegen het hoofd geslagen), is de benadeelde voor 25% aansprakelijk en Securitas O.V. en R.E.T. voor 75%.