ECLI:NL:RBOVE:2024:1531 (Student heeft geen recht op diploma)

Rechtbank Overijssel, 20 maart 2024, geen recht op diploma
(ECLI:NL:RBOVE:2024:1531)

Essentie

Eiseres heeft geen recht op een diploma omdat ze niet kon aantonen dat ze aan alle opleidingseisen had voldaan zoals overeengekomen in de onderwijsovereenkomst.

Rechtsregel

Een student heeft alleen recht op afgifte van een diploma als zij kan bewijzen dat zij aan alle opleidingseisen voldoet zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Inhoud vonnis

Feiten

De zaak draait om een geschil tussen eiseres en Prevenzis, een particulier opleidingsinstituut. Eiseres heeft zich aangemeld voor modules bij Prevenzis, die zij meende te volgen als onderdeel van een vierjarige opleiding tot Neuromusculair Therapeut (NMT) op hbo-niveau. Prevenzis stelt echter dat eiseres zich slechts heeft ingeschreven voor modules van de Leerlijn Sportmassage, een kortere opleiding met een beperkte overlap met NMT.

Eiseres heeft de modules Triggerpoint en Spinaal Segment met goed gevolg afgerond. Ze heeft echter niet het volledige traject van de NMT-opleiding doorlopen vanwege wijzigingen in het aanbod van Prevenzis, inclusief een tijdelijke stopzetting van de NMT-opleiding door accrediteringskwesties.

Eiseres heeft vervolgens per mail gevraagd om alsnog het diploma NMT te verkrijgen, maar Prevenzis heeft dit verzoek afgewezen. Hierna is eiseres een gerechtelijke procedure gestart met als eis dat Prevenzis binnen vijf werkdagen na het vonnis het diploma NMT met vermelding van 240 EC af zou geven en dat Prevenzis diverse schadevergoedingen, kosten en rente zou betalen, inclusief een dwangsom van maximaal vijftigduizend euro. Eiseres stelt ten grondslag aan deze eis dat Prevenzis is tekortgeschoten in het nakomen van de onderwijsovereenkomst voor de vierjarige opleiding tot Neuromusculair Therapeut.

Oordeel rechter

De rechtbank oordeelt dat op basis van hetgeen is overeengekomen eiseres zich in feite had ingeschreven voor de kortere Leerlijn Sportmassage en niet voor de volledige NMT-opleiding. Ook concludeert de rechtbank dat eiseres niet voldoende heeft aangetoond dat ze voldeed aan de vereisten voor het NMT-diploma. Het argument dat zij recht heeft op het diploma op basis van een positieve evaluatie van een voormalige werknemer van Prevenzis is door de rechtbank verworpen.

Gelet op het voorgaande en gezien het feit dat eiseres was ingeschreven voor een andere kortere opleiding mocht zij ook niet gerechtvaardigd vertrouwen op de opmerking van de medewerker dat zij een NMT-diploma zou krijgen. Daarbij weegt ook mee dat eiseres wist dat Prevenzis tijdelijk niet geaccrediteerd was, waardoor het niet mogelijk was een NMT-diploma te verstrekken.

Als gevolg hiervan zijn de vorderingen van eiseres afgewezen en is zij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.