ECLI:NL:RBOVE:2019:3530 (Sexting minderjarigen)

Rechtbank Overijssel, 7 oktober 2019 (Sexting minderjarigen)
(ECLI:NL:RBOVE:2019:3530)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Een (destijds) 13-jarige jongen is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het verspreiden van een naaktfoto van een jongen uit Enschede. In 2017 kwam de foto van een leeftijdsgenootje op de sociale media terecht. Hij pleegde op dezelfde dag zelfmoord. Nadat de ouders van het slachtoffer een klacht indienden via een artikel 12-procedure kwam het tot een strafzaak.

Rechtsregel

De bewezenverklaring heeft in deze zaak twee strafbare feiten opgeleverd, namelijk het verspreiden van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand de 18-jarige leeftijd nog niet bereikt heeft (art. 240b Sr) en eenvoudige belediging (art. 266 Sr).

Inhoud

Er kwam een melding bij de politie Enschede binnen dat een jongen van een flat was gevallen. Deze jongen was het minderjarige slachtoffer. Het bleek om zelfdoding te gaan. Een verspreide naaktfoto zou een rol hebben gespeeld bij de zelfdoding. Uit nader onderzoek door de politie is gebleken dat slachtoffer de naaktfoto zelf via Snapchat heeft verstuurd aan het Snapchataccount dat gekoppeld bleek aan het e-mailadres van verdachte.

Verdachte heeft eerst bij de politie ontkend, maar uiteindelijk bij politie en ter terechtzitting bekend dat hij de naaktfoto van slachtoffer had ontvangen op een nepaccount en dat hij de naaktfoto al langer in bezit had. Vervolgens heeft hij de foto via WhatsApp verstuurd naar een getuige en later naar medeverdachte in deze zaak.

Medeverdachte heeft bij de politie verklaard dat zij van verdachte via WhatsApp een naaktfoto van slachtoffer had ontvangen en dat zij de naaktfoto vervolgens op haar Instagram-account heeft gezet en daarbij slachtoffer had getagd.

De officier van justitie heeft in 2017 beslist dat verdachte en medeverdachte niet vervolgd zouden worden voor schuld aan deze dood , omdat uit het politieonderzoek was gebleken dat beide verdachten geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de dood van slachtoffer kon worden verweten. De ouders van slachtoffer hebben een klaagschrift ingediend bij het Gerechtshof tegen de beslissing van de officier van justitie om geen vervolging tegen de verdachten in te stellen.

De rechtbank overweegt dat het plaatsen van belastend beeldmateriaal van andere jongeren vaak wordt onderschat. Het openbaren wordt door velen ervaren als een zware persoonlijke vernedering en aantasting van de eer. Slachtoffers zijn vaak bang dat het beeldmateriaal uitlekt naar hun ouders en andere familieleden. In deze zaak heeft verdachte onvoldoende stilgestaan bij de snelheid waarop beelden op social media worden gedeeld en de enorme impact die het kan hebben op de betreffende persoon.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van een naaktfoto van een minderjarige en dus van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno (sexting). Daardoor heeft slachtoffer schade geleden. Het is algemeen bekend dat wanneer iemands naam en foto op deze wijze op sociale media of internet komen, iemands eer of goede naam wordt aangetast en het tevens niet makkelijk is daarvan af te komen. Verdachte heeft nog gesproken met slachtoffer en wist hij hoe erg slachtoffer zich zorgen maakte om deze naaktfoto. Desondanks heeft verdachte de naaktfoto doorgestuurd aan andere minderjarigen. De rechtbank rekent verdachte dit handelen aan.

Verdachte ziet inmiddels het kwaad van zijn daad in en heeft spijt betuigd. Hij had nooit verwacht dat slachtoffer zichzelf van het leven zou beroven. Bij de straftoemeting heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de feiten hebben plaatsgevonden toen verdachte zeer jong was en hij de gevolgen niet goed heeft kunnen overzien.

De rechter legt in dit geval een werkstraf op van 40 uur, te vervangen door 20 dagen jeugddetentie.