ECLI:NL:RBOVE:2016:1296 (15 maanden cel voor fatale stunt met monstertruck)

Rb. Overijssel, 15 april 2016, 1,5 jaar cel voor fatale stunt met monstertruck
(ECLI:NL:RBOVE:2016:1296)

Door Sebastian Cornielje

Essentie

Op 28 september 2014 is de bestuurder van een monstertruck tijdens een evenement in Haaksbergen genaamd Auto en Motor Sportief ingereden op een groep toeschouwers na het uitvoeren van een stunt. Er kwamen drie mensen om het leven door de gefaalde stunt en verscheidene andere mensen in het publiek waren zwaar gewond geraakt door het ongeval.  Door het feit dat de bestuurder niet tot nauwelijks had geremd voor de te nemen bocht, zo ook het feit dat deze bewust was van de gevoeligheid van de truck voor storingen, oordeelde de rechtbank dat de bestuurder toerekenbaar tekort is gekomen in diens zorgplicht als stuntman. Dit leverde de bestuurder een celstraf van 15 maanden op en een verbod op het beroep van stuntman voor vijf jaar. De stichting die verantwoordelijk was voor de organisatie van het evenement heeft volgens de rechtbank te weinig onderzoek gedaan naar de veiligheidsmaatregelen en kreeg zodoende een voorwaardelijke geldboete van 25.000 euro.

Rechtsvraag

De vraag in deze zaak was in hoeverre de bestuurder van de monstertruck verantwoordelijk was voor het ongeval dat hij had veroorzaakt, waarbij diens zorgplicht omtrent de veiligheid en inschatting van het risico van de stunt het hete hangijzer in de zaak bleek. De rechtbank oordeelde dat deze zorgplicht zeer zwaar weegt, aangezien het beroep van stuntman ernstige gevolgen kan meebrengen bij het maken van fouten, zulks ook gebleken is. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder niet tot nauwelijks had geremd, alsmede dat deze wist dat de truck gevoelig was voor storingen en hij behoorde te weten dat de te nemen bocht zelfs in de beste omstandigheden rakelings langs het publiek zou gaan.

Inhoud

In 2014 heeft de bestuurder van een monstertruck tijdens een evenement in Haaksbergen een stunt uitgevoerd, waarbij deze over een aantal autowrakken heen sprong, en daarna een bocht zou maken. Deze bocht was echter mislukt, en de bestuurder is op het publiek ingereden, waarbij drie doden vielen, en verscheidene zwaargewonden. De bestuurder is volgens de rechtbank toerekenbaar tekort geschoten in het zorg dragen voor de veiligheid die samenhangt met het besturen van een monstertruck tijdens evenementen, zeker tijdens de uitvoering van gevaarlijke stunts. Dit feit leverde de bestuurder een celstraf van 15 maanden op. Bovendien kreeg hij een verbod van vijf jaar voor het beoefenen van het beroep van stuntman. De stichting die verantwoordelijk was voor de organisatie van het evenement kreeg een voorwaardelijke boete van 25.000 euro, daar ze volgens de rechtbank niet voldoende onderzoek hebben gedaan naar de veiligheidsmaatregelen die de organisatie van de bestuurder van de monstertruck had getroffen.