ECLI:NL:RBOVE:2014:2093 (Ontslag op staande voet na de kerstborrel)

Rechtbank Overijssel 17 april 2014, ontslag op staande voet na het verstoppen van de fiets van een collega
(ECLI:NL:RBOVE:2014:2093).

Essentie

Werknemer is sinds 1991 in dienst en werkt op de autoambulance. Vijf dagen voor Kerst heeft de werkgever een kerstborrel georganiseerd. Rond 21:00 uur verlieten de eerste mensen de borrel. De werknemer verliet als tweede of derde persoon het pand. Even daarna verliet een collega ook de borrel. Niet heel veel later kwam hij terug met de mededeling dat zijn fiets niet meer in de fietsenstalling stond.

Toevallig heeft de werkgever de week voor kerst beveiligingscamera’s laten plaatsen. Op kerstavond heeft de directeur het beveiligingsbedrijf bezocht. Op die beelden is te zien dat de werknemer een fiets oppakt en daarmee wegloopt. Vervolgens verschijnt hij op een andere camera, in de verste uithoek van het 9.000 m2 grote bedrijfsterrein, met de fiets. Daarna verlaat hij de plaats zonder fiets en is te zien dat hij zijn eigen fiets ophaalt en wegfietst. De fiets van de collega is dus ongeveer 150 meter verplaatst.

Wanneer hij geconfronteerd wordt met deze actie legt hij uit dat het een grap was. De werkgever ontslaat hem vervolgens op staande voet. In de brief wordt onder meer als reden genoemd “het veiligstellen van de fiets van een collega”. De werknemer vordert bij de kantonrechter weer toegelaten te worden tot zijn werkzaamheden.

Rechtsregel

Bij het ontslag op staande voet dient ingevolge art. 7:677 lid 1 BW de dringende reden onverwijld medegedeeld te worden. Daarbij moet de reden voor het ontslag direct duidelijk zijn voor de werknemer. Dit kan niet gerepareerd worden door later een brief te sturen waarin de reden wordt toegelicht.

Inhoud uitspraak

De kantonrechter overweegt met betrekking tot het ontslag op staande voet dat volgens vaste rechtspraak de mededeling van de dringende reden zodanig moet geschieden dat het de wederpartij onmiddellijk volkomen duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen de ander hebben genoopt de dienstbetrekking te beƫindigen. Indien door de mededeling dit doel wordt bereikt, voldoet zij aan de eisen der wet.

In dit geval is de kantonrechter van oordeel dat de ontslagbrief deze duidelijkheid niet biedt en dus niet voldoet aan de wet. Het is onbegrijpelijk dat de werkgever voor de “milde bewoordingen” heeft gekozen, terwijl duidelijkheid een strikt vereiste is. De werkgever heeft daartoe gesteld dat zij de zaak naar buiten toe niet te groot heeft willen maken. De kantonrechter acht dit merkwaardig, nu met het ontslag op staande voet het tegendeel bereikt is. Het verschaffen van de duidelijkheid in een latere brief kan dan ook niet in het voordeel van de werkgever werken.

Over de dringende reden laat de kantonrechter zich ook uit; deze kwalificeert niet als dringende reden in de zin der wet, maar meer als een misplaatste grap. Het gegeven ontslag op staande voet is dan ook een buitenproportionele reactie. Een officiƫle waarschuwing, inhouding van salaris of een schorsing had meer recht gedaan aan de situatie. Er zijn verder geen aanwijzingen dat het de bedoeling van de werknemer was om zich de fiets wederrechtelijk toe te eigenen.

De loonvordering van de werknemer wordt toegewezen. De tewerkstelling wordt afgewezen nu een gedwongen terugkeer bij de werkgever slechts escalerend zal werken en niet in het belang is van beide partijen.

Bekijk nu ook onze XL Cadeaugids voor de feestdagen!