ECLI:NL:RBOBR:2018:590 (Verduistering door caissière)

Verduistering door caissière, 9 februari 2018
(ECLI:NL:RBOBR:2018:590)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Verduistering tienduizenden euro’s door caissière.

Rechtsregel

Caissière had de bevoegdheid om kassa’s en de kluis op te maken. Vertrouwen werkgever beschaamd door in 3,5 jaar € 54.850,- te verduisteren. Taakstraf opgelegd met schadevergoedingsmaatregel.

Inhoud arrest

De caissière werkt in een winkel. Zij heeft de bevoegdheid de kluis en de kassa’s open te maken. De eigenaar van de winkel heeft een groot vertrouwen in haar. Hierdoor lukt het haar om 3,5 jaar lang geld uit de kassa’s en de kluis weg te halen. Alles bij elkaar levert dit een bedrag op van € 54.850,-.

De eigenaar van de winkel gaat door deze verduistering bijna failliet en er worden vier medewerkers ontslagen door de financiële problemen van het bedrijf.

De caissière is aangegeven. Bij dagvaarding van 17 oktober 2017 is de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Ter zitting heeft de caissière bekend. Bij vonnis van 9 februari 2018 acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat zij € 54.850,- heeft weggenomen uit de kassa’s/kluis.

De rechtbank legt aan de caissière een taakstraf voor de maximale duur van 240 uur met daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar op. Daarbij heeft de rechtbank onder meer betrokken dat de caissière grote financiële schade heeft berokkend, gehandeld heeft uit puur winstbejag en het vertrouwen van haar werkgever heeft beschaamd. Anderzijds weegt de rechtbank mee dat ze spijt heeft betuigd, dat zij niet eerder is veroordeeld en dat zij een aanzienlijk bedrag moet terugbetalen aan de werkgever. De vordering benadeelde partij wordt namelijk toegewezen tot het bedrag van €54.850,-, vermeerderd met wettelijke rente.