ECLI:NL:RBNNE:2021:3579 (Bingo! Ontslag op staande voet…)

Rechtbank Noord-Nederland, 23 juni 2021, ontslag op staande voet; het gevolg van een digitale bingo
(ECLI:NL:RBNNE:2021:3579)

Door Shanice Uwaguoba

Essentie

Een digitale bingo leidt tot ontslag op staande voet. Een zieke werkneemster die beweerde ‘in feite tot niets in staat te zijn’ en die haar bedrijfsarts en werkgever hieromtrent heeft voorgelogen is op staande voet ontslagen. De kantonrechter oordeelt dat er een dringende reden is voor het ontslag op staande voet, thans werkneemster wel in staat is digitale bingo’s te organiseren. Op de filmpjes van de digitale bingo komt de werkneemster namelijk geconcentreerd, gefocust, snel en accuraat over.

Rechtsregel

Als gevolg van de Coronacrisis hebben zieke werknemers enkel telefonisch contact met de bedrijfsarts en werkgever. Op werknemers rust om die reden een extra verplichting om zijn/haar gezondheidstoestand zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk naar voren te brengen.

Inhoud

Werkneemster was sinds 19 mei 2019 voor onbepaalde tijd werkzaam als Office Manager bij Maral Coatings, een bedrijf dat verf ontwikkelt en produceert. Op 11 januari 2021 is werkneemster uitgevallen wegens klachten aan haar knie. De bedrijfsarts oordeelt dat re-integratie weer mogelijk zou zijn vanaf februari 2021. Werkneemster laat aan Maral Coatings weten dat het enkel gaat om een advies en dat zij nog niet in staat is tot werkhervatting. Op 1 februari 2021 komt werkneemster dus ook niet opdagen op de werkvloer. In het telefoongesprek dat daarna volgde met de bedrijfsarts verklaarde werkneemster ondraaglijke pijnklachten te hebben, alsook problemen met haar mobiliteit. Daarnaast gaf werkneemster aan een belemmerde arbeidsverhouding te ervaren. De bedrijfsarts adviseerde op basis van dit gesprek dat werkgever en werkneemster met elkaar in gesprek moesten gaan omtrent de verstoorde verhouding en het maken van re-integratieafspraken. Medisch gezien heeft de bedrijfsarts geen bezwaar gemaakt tegen de re-integratie. Maral Coatings heeft contact opgenomen met werkneemster, waarbij werkneemster aangaf dat ze de hele dag niks doet en dat er op korte termijn geen teken van herstel verwacht moest worden.

Op 16 maart is Maral Coatings, via de werk pc van werkneemster, erachter gekomen dat zij verschillende (illegale) digitale bingo’s organiseert en heeft georganiseerd via Facebook. Maral Coatings heeft om die reden werkneemster uitgenodigd voor een gesprek op 19 maart 2021, maar werkneemster heeft deze afgeslagen wegens haar medicijngebruik en de klachten die ze daardoor ervaart. Werkneemster organiseert diezelfde dag echter wel weer twee digitale bingo’s. Dientengevolge ontslaat Maral Coatings de werkneemster op staande voet per 19 maart 2021 via brief en e-mail. Werkneemster verzoekt (primair) de vernietiging van het ontslag op staande voet en loondoorbetaling.

Op basis van de filmpjes die gemaakt zijn van de digitale bingo constateert de kantonrechter dat er bij werkneemster sprake is van geconcentreerdheid, snelheid, focus en accuraatheid. Dit beeld komt niet overeen met het beeld dat werkneemster geschetst heeft tegenover Maral Coatings en de bedrijfsarts. Volgens het oordeel van de kantonrechter heeft werkneemster welbewust een minder rooskleurig beeld geschetst met betrekking tot haar belastbaarheid. Dit is zowel in objectieve als in subjectieve zin een dringende reden voor ontslag op staande voet. De kantonrechter benadrukt dat als gevolg van de Coronacrisis en het enkele telefonische contact met de bedrijfsarts er een extra verplichting op de werkneemster rust om zo volledig mogelijk en waarheidsgetrouw haar gezondheidstoestand naar voren te brengen. Naar oordeel van de kantonrechter is het vertrouwen van Maral Coatings en de bedrijfsarts door het toedoen van werkneemster ernstig beschaamd.

Werkneemster was tevens van mening dat het ontslag op staande voet niet onverwijld was gegeven, omdat Maral Coatings pas na drie dagen na de ontdekking van de facebookpagina’s het ontslag heeft medegedeeld. De kantonrechter oordeelt echter dat het Maral Coatings haar goed recht is geweest om na ontdekking verder onderzoek te doen. Het ontslag op staande voet is daarmee onverwijld gegeven op 19 maart 2021. Tot slot heeft werkneemster naar het oordeel van de kantonrechter geen recht op een transitievergoeding, omdat bovenstaande omstandigheden ernstige verwijtbaarheid opleveren.

De kantonrechter wijst het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet af.