ECLI:NL:RBNHO:2018:3884 (Ontslag na weggeven gratis drankjes)

Ontslag na weggeven gratis drankjes, Rb 8 mei 2018
(ECLI:NL:RBNHO:2018:3884)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Geen dringende reden voor ontslag op staande voet voor het gratis weggeven van twee drankjes.

Rechtsregel

De door Van der Valk gestelde feiten en omstandigheden zijn onvoldoende voor een dringende reden tot ontslag op staande voet. Voor zover verzoeker wist of had behoren te weten dat hij de twee drankjes niet mocht weggeven, is dit niet zo ernstig dat het een dringende reden oplevert. Hierbij heeft de kantonrechter onder meer betrokken dat verzoeker de drankjes heeft geschonken in het kader van een open bar en altijd naar behoren heeft gefunctioneerd. Verder vindt de kantonrechter dit geen diefstal als bedoeld in het huishoudelijk reglement, maar het onbevoegd weggeven van gratis drankjes. Dit kan ook aanleiding zijn voor een ontslag op staande voet, maar daarvoor is hier onvoldoende reden. Hij had een waarschuwing of een boete moeten krijgen. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd, waardoor de arbeidsovereenkomst doorloopt en verzoeker recht heeft op doorbetaling van zijn salaris. Deze doorbetaling wordt gematigd omdat verzoeker inmiddels een nieuwe baan heeft. Het verzoek om vergoeding vanwege het niet nakomen van de aanzegverplichting wordt afgewezen, omdat het verzoeker op 8 januari 2018 duidelijk kon zijn dat Van der Valk de arbeidsovereenkomst niet wilde voortzetten.

Inhoud arrest

Verzoeker gaat per 1 september 2017 werken bij Van der Valk als medewerker bediening. Hij krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 1 april 2018. In de periode oktober tot en met december 2017 werkt hij gemiddeld 31 uur per week.

Toen verzoeker in dienst trad, heeft hij een huishoudelijk reglement gekregen. Hierin staat dat hij geen gratis drankjes of korting mag geven aan de gasten zonder toestemming van zijn leidinggevende. Als hij dat toch doet, worden er arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, waaronder de mogelijkheid tot een ontslag op staande voet.

Er staat ook in het reglement dat een medewerker niets mag meenemen uit het hotel. Dit geldt ook voor overgebleven eten of drinken. Diefstal is een reden voor ontslag op staande voet.

Op 6 januari 2018 vindt bij Van der Valk op de eerste verdieping een besloten feest plaats voor een collega van verzoeker. Dit feest heeft een open bar voor fris, bier en wijn. Verzoeker werkt tijdens dit feest op de tweede verdieping. Hier zit ook de rokersruimte waar de gasten op het feest gebruik van maken.

Twee gasten van het feest, waaronder een collega van verzoeker, vragen verzoeker om een Amaretto. Dit behoort niet tot de open bar. Eerst weigert verzoeker het, maar na aandringen doet hij het toch.

Op 8 januari 2018 moet verzoeker bij de directie van Van der Valk komen. Zij vertellen hem dat ze op de camerabeelden hebben gezien dat hij de Amaretto heeft geschonken, waarvoor niet is betaald. Verzoeker stelt dat hij dacht dat die drank wel bij de open bar hoorde. De directie heeft hem toen verteld dat ze dit intern gaan bespreken. Later die dag wordt verzoeker door Van der Valk op staande voet ontslagen. In een brief van 23 januari 2018 bevestigt Van der Valk dit ontslag en stelt vast dat het gratis weggeven van de drank gelijk staat aan diefstal.

Verzoek dient een verzoek in bij de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen, hem weer te laten werken en Van der Valk te veroordelen tot doorbetaling van zijn loon. Volgens verzoeker is er geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Hij dacht dat de drankjes bij de open bar hoorden en weigerde eerst alleen maar omdat hij al aan het afsluiten en opruimen was. Subsidiair verzoekt hij om een billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging toe te kennen. Van der Valk dient een verweerschrift in.

De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet, veroordeelt Van der Valk tot doorbetaling van het loon van verzoeker gedurende drie maanden, te vermeerderen met de wettelijke rente en veroordeelt Van der Valk in de proceskosten. Tenslotte verklaart de kantonrechter de beschikking uitvoerbaar bij voorraad.