ECLI:NL:RBNHO:2018:2184 (Zorgplicht gymleraar)

Zorgplicht gymleraar, Rechtbank Noord-Holland 14 maart 2018
(ECLI:NL:RBNHO:2018:2184)

Door Julia Verschoor

Essentie
In casu gaat het om een leerling die ernstig letsel oploopt, een dwarslaesie, door een tikspelletje op school waarbij hij met zijn hoofd tegen een muur aanrent. Centraal staat of de gymleraar zijn zorgplicht heeft geschonden.

Rechtsregel
Er is geen sprake van schending van de zorgplicht jegens een leerling tijdens een tikspelletje. Geen sprake van een onrechtmatige gedraging of onvoldoende toezicht.

Inhoud arrest
Eiser was sinds sinds het schooljaar 2014/2015 scholier aan het Technisch College Velsen, onderdeel van de onderwijsgroep Dunamare. Op 14 november 2014 werd gymles gegeven in de gymzaal van de school voor speciaal basis onderwijs de Boekanier in IJmuiden. De gymleraar was in dienst bij Dunamare.

Tijdens de gymles is er een tikspel genaamd Pionnenroof gespeeld. Hierbij staan twee teams tegenover elkaar aan weerszijden van de zaal. Het verdedigende team staat achter de gele achterlijn. Op de witte lijn daarvoor staan zes pionnen. De aanvallende partij aan de overkant mag op fluitsignaal van de gymleraar de pionnen benaderen en deze proberen te veroveren. De spelers van het verdedigende team moeten een leerling van de andere partij tikken, anders waren zij af. Bij het spel was eiser ingedeeld bij de verdedigers. Eén van de aanvallers wilde de pion pakken die door eiser werd verdedigd. Eiser stormde achter de aanvaller aan met de bedoeling om hem te tikken. Op het moment dat hij hiertoe wilde overgaan, week de aanvaller uit door zijn lichaam naar links te draaien. Eiser kwam hierdoor met zijn hoofd tegen de muur aan. Hij breekt hierbij zijn vijfde nekwervel en loopt een incomplete dwarslaesie op. Eiser stelt Dunamare als werkgever van de gymleraar aansprakelijk voor zijn schade. Hij baseert zijn vordering op grond van art. 6:162 BW (schending zorgplicht) waarvoor Dunamare aansprakelijk is (art. 6:170 BW).

De vraag is of de gymleraar als zorgplicht heeft om er rekening mee te houden dat een leerling tijdens een tikspel in volle vaart met zijn hoofd tegen de muur zou botsen en hiervan af had moeten zien of beschermingsmateriaal had moeten aanbrengen. De rechtbank oordeelt dat het tikspel ook door kinderen in het basisonderwijs wordt gespeeld en een overzichtelijk en gangbaar tikspel is, waarbij geen grote snelheden hoeven te worden bereikt. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat kinderen reeds op jonge leeftijd en zonder enige instructie tikspelletjes spelen.

Een beroep op onvoldoende toezicht faalt ook. De wijze van toezicht houden betekent niet dat steeds op elk kind en op elk aspect van het spel direct toezicht wordt gehouden, zodanig dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en dat direct kan worden ingegrepen. Het stellen van een dergelijke eis aan de school en de gymleraar gaat te ver, gelet op de hier toe te passen maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. Ook de vraag of de gymleraar tijdig had moeten ingrijpen gaat niet op. De rechtbank overweegt dat de gymleraar niet voldoende tijd zou hebben gehad om in te grijpen. Hij had het ongeval hiermee dus niet kunnen voorkomen.