ECLI:NL:RBNHO:2017:11433 (Ontslag bij parfumerie)

Ontslag bij parfumerie, 4 oktober 2017 
(ECLI:NL:RBNHO:2017:11433)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Geen ontslag op staande voet voor het gratis weggeven van proefmonsters en andere cadeautjes bij de ICI Paris XL, nu in het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk staat dat dit niet mocht en dit reglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd.

Rechtsregel

Ontslag op staande voet wordt vernietigd omdat het bedrijfsreglement onvoldoende duidelijk werd gehandhaafd en de gedraging onvoldoende duidelijk werd verboden. Om die reden wordt ook het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

Inhoud arrest

De werkneemster gaat per 18 oktober 2014 werken als aankomend verkoopmedewerkster bij ICI Paris XL.

Op 20 mei 2017 komt de broer van de werkneemster parfum bij haar kopen. Ze geeft hem daarbij een paar proefjes en cadeautjes mee. Als gevolg hiervan ontslaat ICI Paris XL haar op staande voet op 25 mei 2017. Dit ontslag wordt per brief van 30 mei 2017 aan haar bevestigd.

ICI Paris XL stelt dat de werkneemster heeft gehandeld in strijd met het bedrijfsreglement, waarin staat dat het op persoonlijke titel weggeven van testers en cadeautjes wordt beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet.

De werkneemster verzoekt de kantonrechter het ontslag op staande voet te vernietigen. ICI Paris XL verzoekt, als dit inderdaad wordt vernietigd, om voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt dat onvoldoende vaststaat dat het reglement bekend is gemaakt aan de medewerkers. Dit blijkt uit het feit dat ICI Paris XL via WhatsApp een nadere uitleg van de regels aan de medewerkers heeft gestuurd, maar de werkneemster maar een deel van dit bericht heeft ontvangen. Het is ook onvoldoende gebleken dat het reglement strikt werd nageleefd. Tenslotte stemt de straf van ontslag op staande voet niet overeen met het reglement. Er is hier geen sprake van het ‘op persoonlijke titel verhandelen van testers en cadeautjes’. Daarom vernietigt de kantonrechter het ontslag op staande voet.

Nu het ontslag op staande voet is vernietigd, voert ICI Paris XL aan dat de arbeidsovereenkomst moeten worden ontbonden vanwege de e-grond (verwijtbaar handelen van de werkneemster). Zij heeft volgens hen gelogen, geen spijt getoond en het vertrouwen in haar beschadigd. De kantonrechter volgt ICI Paris XL hierin niet, nu de verweten gedraging onvoldoende duidelijk is verboden. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt daarom afgewezen.