ECLI:NL:RBNHO:2015:9484 (Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongeval)

Rechtbank Noord-Holland, 4 november 2015, Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongeval.
(ECLI:NL:RBNHO:2015:9484)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Een bedrijfsongeval is ontstaan uit een gevaarlijke situatie die verband houdt met uitvoering van de werkzaamheden. Werkgever heeft niet voldaan aan de stelplicht dat de zorgplicht is nagekomen.

Rechtsregel

Is Betjes Transport B.V aansprakelijk voor de geleden schade van eiseres ten gevolge van het bedrijfsongeval?

Inhoud vonnis

Eiseres werkt bij Betjes Transport als vrachtwagenchauffeur. Eiseres is met de vrachtwagen naar D.R.A.I Nederland B.V gereden om drie bundels staal te lossen. Hoewel haar vrachtwagen over een hefkraan beschikte, kon deze door de situatie bij D.R.A.I niet gebruikt worden, waardoor men de lading is gaan lossen met een hefkraan van D.R.A.I zelf. Aangezien het zeil aan de zijkanten van de vrachtwagen volgens eiseres niet open mocht is dit alleen aan de bovenkant opengemaakt. D.R.A.I had vanaf de hefkraan dan ook geen zicht op de laadruimte waarin eiseres zich bevond. Zij moesten elkaar aanwijzingen geven terwijl ze elkaar niet zagen. Het ging mis toen een paar bundels aan elkaar bleven haken en eiseres bekneld raakte tussen de stalen bundels. Zij liep een dubbele beenbreuk op.

Eiseres wil Betjes Transport aansprakelijk stellen voor de geleden schade als gevolg van het bedrijfsongeval, dit op grond van art. 7:658 lid 1 BW. Zij is namelijk van mening dat de mogelijkheid had moeten bestaan om bundels aan de laadruimte te verankeren, in plaats van dat deze konden schuiven. Bovendien vindt zij dat Betjes had moeten zorgen voor portofoons, zodat de chauffeur in de laadruimte en de bestuurder van de hefkraan beter hadden kunnen communiceren.

De rechter verklaart Betjes Transport B.V hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade van eiseres ten gevolge van het bedrijfsongeval. Volgens de zorgplicht van art. 7:658 BW dient de werkgever te zorgen voor een hoog veiligheidsniveau van de werktuigen, werkruimte en gereedschappen. Ook moet hij wat betreft de werkzaamheden van de werknemer toezicht houden dat de door de werkgever gegeven instructies wel worden opgevolgd. Volgens Betjes hoefden zij geen instructies te geven voor de werkzaamheden bij D.R.A.I, omdat de situatie bij dit bedrijf daar niet om vroeg. De rechter gaat daar echter niet in mee. In het geval van het laden van de stalen buizen in kwestie (1000 kilo per stuk) is er volgens de rechter sprake van gevaarlijk werk. Daarbij maakt de situatie bij D.R.A.I het nog gevaarlijker, aangezien zij bij dit bedrijf van een aparte hefkraan gebruik maken. De bestuurder heeft vanaf de hefkraan geen zicht in de laadruimte. Daarom vragen de omstandigheden bij D.R.A.I er redelijkerwijs om dat Betjes instructies geeft om bundels te verankeren dan wel maatregelen te nemen als dit niet mogelijk is. Betjes heeft niet aan de zorgplicht voldaan en is aansprakelijk voor de schade van eiseres.