ECLI:NL:RBMNE:2023:1005 (Intrekken van aanbod verlenging arbeidsovereenkomst)

Rechtbank Midden-Nederland, 15 maart 2023, Het intrekken van een aanbod voor het verlengen van de arbeidsovereenkomst valt niet onder goed werkgeverschap.
(ECLI:NL:RBMNE:2023:1005)

Essentie

De online verstuurde link met het aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst verloopt vlak na een onderhandelingsgesprek hierover. Wanneer de werknemer vraagt om een nieuwe link, kondigt haar werkgever aan dat het aanbod toch maar is ingetrokken en dat het contract niet wordt verlengd. Kan de werkgever zomaar terug na het doen van een aanbod voor verlenging van een arbeidsovereenkomst, of is dit in strijd met het goed werkgeverschap?

Rechtsregel

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Voor het eind van een dienstverband kan een werkgever een aanbod doen tot verlenging van de overeenkomst. Wanneer dit aanbod niet tijdig aanvaard wordt, wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval. Met het oog op goed werkgeverschap moet onder andere rekening gehouden worden met de verwachtingen die de werknemer heeft bij een dergelijk aanbod. Het aanbod kan dus niet zomaar weer ingetrokken worden, wanneer de werkgever hier geen waarschuwing voor gegeven heeft.

Inhoud uitspraak

Een vrouw is in dienst bij haar werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor één jaar. In een functioneringsgesprek aan het einde van dit jaar geeft haar werknemer haar een goede beoordeling. Wel wordt zij gewezen op een paar verbeterpunten. In ditzelfde gesprek geeft de werkgever aan dat zij het contract wil verlengen, mits er gewerkt wordt aan de verbeterpunten. Een paar maanden later krijgt de vrouw een aanbod opgestuurd voor een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. De vrouw heeft over dit aanbod vervolgens een gesprek gehouden met haar werkgever. Hierin heeft zij het verzoek gedaan de duur van de arbeidsovereenkomst te veranderen in onbepaalde tijd. De werkgever heeft dit verzoek afgewezen.

Een dag na dit gesprek blijkt het online verstuurde aanbod te zijn vervallen, waarop de vrouw haar werkgever verzoekt het nogmaals te versturen. Een paar dagen later laat de werkgever de vrouw weten dat het aanbod tot verlenging wordt ingetrokken en dat zij per het einde van die maand op non-actief wordt gesteld. De vrouw is het niet eens met deze intrekking en vordert bij de rechter nakoming van het aanbod voor verlenging van het contract.

De beoordeling

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, mondeling of schriftelijk. De vrouw, eiseres, stelt dat zij het aanbod mondeling heeft aanvaard tijdens het gesprek dat zij gehad heeft nadat haar werkgever het aanbod heeft gedaan. De werkgever, gedaagde, betwist deze uitspraak. Omdat er verder geen bewijzen zijn kan niet worden vastgesteld dat er sprake is geweest van aanbod en aanvaarding. Toch is de kantonrechter van oordeel dat de werkgever heeft gehandeld in strijd met het goed werkgeverschap.

De werkgever heeft eiseres niet gewaarschuwd dat het aanbod ingetrokken zou worden wanneer zij het aanbod niet op die dag zou ondertekenen. Volgens de kantonrechter had eiseres hier ook niet op bedacht hoeven zijn. De partijen hadden die dag namelijk net overeenstemming gevonden over de duur van de overeenkomst. De werkgever had toegezegd dat bij het behalen van de doelen, er aan het einde van het jaar al kon worden beoordeeld of het contract overgezet zou worden naar onbepaalde tijd. Omdat eiseres heeft gevraagd een nieuwe link met het aanbod te sturen, is de rechter van mening dat zij genoeg heeft laten blijken dat zij het aanbod zou accepteren. Ook heeft eiseres de dag dat de link verliep nog een aankondiging gedaan over haar zwangerschap naar aanleiding van een overleg met haar werkgever. Haar eventuele vertrek kwam hierbij niet ter sprake, waaruit blijkt dat de partijen hier dus ook nog niet van uit gingen.

Conclusie

De werkgever had volgens de kantonrechter moeten weten dat de intrekking van het aanbod eiseres volledig zou overvallen. Het stond de werkgever niet vrij het aanbod in te trekken. Omdat eiseres het aanbod heeft geaccepteerd, is er een overeenkomst tot stand gekomen voor de duur van één jaar.