ECLI:NL:RBMNE:2020:358 (Seksueel misbruik minderjarige en vlog)

Rechtbank Midden-Nederland, 4 februari 2020, Seksueel misbruik minderjarige en vlog
(ECLI:NL:RBMNE:2020:358)

Door Felicity Garretsen

Essentie

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een 35-jarige man veroordeeld voor –  onder andere – het seksueel misbruik van een minderjarig meisje, het verspreiden van een seksueel getint filmpje van dit meisje en het in dit kader maken van een smadelijke vlog op Youtube.

Rechtsregel

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel misbruik van een minderjarig meisje, zonder dat hij zich er om heeft bekommerd wat haar leeftijd was. Als volwassen man had de verdachte de verantwoordelijkheid om naar de leeftijd van het slachtoffer te informeren. Dit heeft hij niet gedaan. Integendeel, hij legt de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer neer door meermalen te stellen dat zij heeft gelogen over haar leeftijd. De verdachte heeft door zijn gedrag ernstig inbreuk gemaakt op de rechtsbescherming van een minderjarige tegen seksuele handelingen van welke aard dan ook.

Inhoud vonnis

In 2018 heeft de verdachte meerdere malen seksuele handelingen gepleegd met een 15-jarig meisje. De verdachte heeft ook een seksueel getint filmpje van haar in zijn bezit gehad (die zij zelf naar hem heeft verstuurd) en heeft dit doorgestuurd naar zijn zus. Daarnaast heeft de verdachte in de periode dat zijn strafzaak liep, een vlog op YouTube geplaatst, waarin hij zijn visie geeft op de rol van familieleden van het slachtoffer. Tot slot zijn in de woning van de verdachte harddrugs aangetroffen.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarig meisje, zonder dat hij zich er om heeft bekommerd wat haar leeftijd was. De verdachte had als volwassen man de verantwoordelijkheid om naar de leeftijd van het slachtoffer te informeren. Dit heeft hij niet gedaan. Integendeel, hij legt de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer neer door meermalen te stellen dat zij heeft gelogen over haar leeftijd. De verdachte heeft door zijn gedrag ernstig inbreuk gemaakt op de rechtsbescherming van een minderjarige tegen seksuele handelingen van welke aard dan ook. Door het seksueel misbruik én het verspreiden van de naaktvideo heeft de verdachte het slachtoffer veel leed aangedaan. Ook heeft de verdachte tijdens een van de behandelingen van de strafzaak een vlog op Youtube gepost waarin hij ingaat op de strafzaak en zijn visie geeft op de rol van de verschillende familieleden van het slachtoffer. Hij heeft hierbij smadelijke opmerkingen gemaakt over de broer van het slachtoffer. De rechtbank neemt het de verdachte erg kwalijk dat hij door dit gedrag het slachtoffer en haar familie nog extra heeft gekwetst.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet met name op de ernst van de feiten die het minderjarige slachtoffer betreffen, een taakstraf niet voldoende is. Bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat er sprake is geweest van seksueel misbruik van een minderjarige, maar dat dit niet onder dwang is gebeurd. Wat betreft het seksueel getinte filmpje neemt de rechtbank mee dat het slachtoffer dit filmpje zelf naar verdachte gestuurd heeft. Ten slotte weegt wat betreft de smadelijke vlog mee dat de verdachte eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 240 dagen, waarvan 193 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Ook legt de rechtbank hem een taakstraf op van 200 uur.