ECLI:NL:RBMNE:2020:2277 (Fraude met OV-chipkaart)

Rechtbank Midden-Nederland, 17 juni 2020, Fraude met OV-chipkaart
(ECLI:NL:RBMNE:2020:2277)

Door Felicity Garretsen

Essentie

De Rechtbank Midden-Nederland heeft twee mannen veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het hacken van hun OV-chipkaart. Ook moeten ze een substantieel bedrag terugbetalen aan Trans Link Systems, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van de OV-chipkaart, dat door dit handelen financiële schade heeft geleden.

Rechtsregel

Het hacken van een OV-chipkaart is een ernstig strafbaar feit, waardoor schade ontstaat bij het bedrijf dat de OV-chipkaarten uitgeeft. Uit het valselijk opwaarderen van de OV-chipkaarten kan in beginsel het oogmerk van financieel gewin worden afgeleid. Daarnaast zijn de verdachten ook veelvuldig gaan reizen met de gehackte OV-chipkaarten, hetgeen hen financieel voordeel heeft opgeleverd. De rechtbank legt een onvoorwaardelijke taakstraf op. Een voorwaardelijke straf staat namelijk in geen verhouding tot de ernst van de feiten. Daar zou een verkeerd signaal van uitgaan naar de samenleving.

Inhoud vonnis

In deze zaak hebben de verdachten hun OV-chipkaarten gehackt door de oplaadprogramma’s van de kaarten te manipuleren, waardoor deze vervolgens illegaal konden worden opgewaardeerd en de verdachten gratis konden reizen. De verdachten verklaren ter zitting dat het eind 2015 allemaal onschuldig begon. Ze waren beiden geïnteresseerd in de techniek achter de OV-chipkaart en het achterliggende systeem. Toen het hen lukte om de kaarten te hacken, stopten ze echter niet. Ze bleven doorgaan met hacken. Dit deden ze met een kaartlezer en bestaande software die één van de verdachten doorontwikkelde. Op deze manier reisden ze beide bijna anderhalf jaar gratis met het openbaar vervoer.

De rechtbank oordeelt dat het gaat om ernstige strafbare feiten, waardoor schade is ontstaan bij het bedrijf dat de OV-chipkaarten uitgeeft. De verdachten hadden daar geen boodschap aan. Ze kozen er bewust voor om de gehackte kaarten te gebruiken en gratis te reizen met als enige doel om daar financieel beter van te worden. Uit het onderzoek blijkt dat de mannen op deze manier bijna vijftienduizend euro hebben bespaard.

De verdediging van de verdachten pleit voor een geheel voorwaardelijke straf, met name omdat het de mannen vooral ging om de uitdaging van het hacken van de OV-chipkaart en niet om financieel gewin. De rechtbank gaat hier niet in mee. De verdachten hebben bekend dat zij de gehackte kaarten zeer regelmatig illegaal opwaardeerden. Hieruit kan het oogmerk van financieel gewin worden afgeleid. Een voorwaardelijke straf staat volgens de rechtbank in geen verhouding tot de ernst van de feiten die het tweetal pleegde. Daar zou een verkeerd signaal van uitgaan naar de samenleving. De rechtbank acht daarom een taakstraf van 120 uur passend en geboden. Dit is conform de eis van de officier van justitie. Daarnaast moet het tweetal samen bijna vijftienduizend euro betalen aan Trans Link Systems, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van de ov-chipkaart, dat financiële schade heeft geleden door het handelen van verdachten.