ECLI:NL:RBMNE:2019:2359 (Ontzegging toegang examengala)

Rb Midden-Nederland 23 mei 2019, Ten onrechte ontzegging toegang examengala
(ECLI:NL:RBMNE:2019:2359)

Door Julia Mantel

Essentie

In deze zaak was een groep van twaalf leerlingen de toegang tot het aanstaande examengala ontzegd door de schoolleiding, omdat de leerlingen vuurwerk hadden afgestoken en de auto van een leraar hadden beklad met verf. Volgens de voorzieningenrechter kan het ontzeggen van de toegang tot het examengala aangemerkt worden als een vergaand besluit, welke niet zonder meer genomen had mogen worden. Zo had hoor en wederhoor toegepast moeten worden voordat het besluit genomen werd.

Inhoud arrest

Op 17 april 2019, de laatste schooldag voor de VMBO-eindexamen leerlingen in Woerden, steekt een groep scholieren vuurwerk af voor de school en wordt de auto van een leraar beklad met verf. Ook worden er eieren naar voorbijgangers gegooid. Volgens het schoolpersoneel bestond de groep leerlingen uit circa dertig personen, van wie twaalf leerlingen door het personeel zijn herkend. Hen is vervolgens de toegang tot het examengala (en dus hun laatste schoolfeest) ontzegd.

Één van de leerlingen heeft op zitting verklaard niet te hebben deelgenomen aan het onrust stoken. Bovendien geeft de leerling aan niet te zijn gehoord door de schoolleiding voordat zij het besluit namen hem de toegang tot het examengala te ontzeggen.

De vraag rijst of de schoolleiding in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om de leerling als sanctie de toegang tot het examengala te ontzeggen.

De voorzieningenrechter verklaart begrip te hebben voor de situatie waarin de schoolleiding verkeert en het feit dat zij willen optreden tegen onruststokers. Echter, de voorzieningenrechter is van mening dat de ontzegging van de toegang tot het examengala een vergaand besluit is. Het is immers niet zomaar een feestje, maar de afsluiting van een schooltijd. Ook had het besluit zorgvuldig genomen moeten worden, waarbij de leerling gehoord had moeten worden voorafgaand aan het besluit. Nu de schoolleiding dit heeft nagelaten, is het fundamentele beginsel van ‘hoor en wederhoor’ geschonden. Omdat de school naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende zorgvuldig is geweest, wordt de vordering van de leerling toegewezen, zodat deze toch nog naar het examengala mag.