ECLI:NL:RBLIM:2020:8873 (Ontslag werkneemster Mc Donalds wegens eten kipnuggets na werktijd)

Rechtbank Limburg, 10 november 2020, Ontslag werkneemster Mc Donalds wegens eten kipnuggets na werktijd
(http://ECLI:NL:RBLIM:2020:8873)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Werkneemster heeft na sluitingstijd kipnuggets gegeten en aan een ex-collega gegeven. Zij heeft zelf ontslag genomen op verzoek van werkgever. Eerdere mededeling werkgever: ontslag bij drie waarschuwingen, maar sprake van slechts één eerdere waarschuwing. Werkneemster is niet gewezen op de gevolgen van het ontslag. Werkgever mocht er niet op vertrouwen dat werkneemster ontslag wilde nemen.

Rechtsregel

Werkneemster heeft na het tweede gesprek de arbeidsovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang opgezegd. Er is niet gebleken dat Mc Donalds bij die gelegenheid werkneemster erop heeft gewezen welke de gevolgen van het zelf ontslag nemen zouden zijn. Werkneemster is er bijvoorbeeld niet op gewezen dat zij geen recht zou hebben op een WW-uitkering. Gezien de gevolgen voor werkneemster was het schappelijk geweest van Mc Donalds om haar een paar dagen bedenktijd te geven en haar daarbij te adviseren om juridisch advies in te winnen. Mc Donalds heeft dit niet gedaan en werkneemster de brief laten schrijven en dit vervolgens bevestigd. Mc Donald’s heeft werkneemster ook op het verkeerde been gezet door haar voor te houden dat Mc Donald’s een zerotolerance beleid in dit soort zaken hanteert. Van een dergelijk beleid is immers geen sprake. Dat blijkt uit een brief waarin staat dat eerst bij drie waarschuwingen in dezelfde categorie dit gevolgen kan hebben voor het dienstverband.  Mc Donald’s zal, nu de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd, worden veroordeeld tot betaling van het loon. De wettelijke verhoging zal op grond van art. 7:625 lid 1 BW worden toegewezen vanaf de vierde werkdag na de dag waarop het loon verschuldigd is,

Inhoud

Werkneemster was in dienst bij Mc Donald’s. Vaststaat dat zij kipnuggets heeft gegeten na werktijd en gratis heeft weggegeven aan een ex-collega. Zij heeft hiermee gehandeld in strijd met de huisregels. De kantonrechter stelt vast dat werkneemster in gesprek is verzocht om daarom zelf ontslag te nemen omdat anders Mc Donald’s haar zou ontslaan. Werkneemster heeft in de daarop volgende dagen niet zelf ontslag genomen. Dat heeft zij eerst gedaan vlak na het gesprek met de bedrijfsrechercheur. Het heeft er alle schijn van dat dit gesprek door Mc Donalds is gepland om werkneemster er alsnog toe te bewegen zelf ontslag te nemen.

Omdat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden afgewezen, zal Mc Donald’s ook worden veroordeeld om werkneemster tot haar werkzaamheden toe te laten. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden afgewezen. Het staat vast dat werkneemster zelf kipnuggets heeft genuttigd en heeft weggegeven zonder te betalen, maar deze overtreding van de huisregels leidt in deze zaak niet tot het oordeel dat zij hiermee zodanig verwijtbaar heeft gehandeld dat van Mc Donalds niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Van een zerotolerance beleid is immers geen sprake aangezien de arbeidsovereenkomst met de shiftmanager niet is opgezegd. Aangezien Mc Donald’s zelf werkneemster heeft medegedeeld dat eerst bij een derde waarschuwing dit gevolgen zou kunnen hebben voor haar functie en dienstverband. Op deze mededeling mocht werkneemster vertrouwen.