ECLI:NL:RBLIM:2019:6880 (Ontbinding arbeidsovereenkomst na stalking ex-partner)

Rechtbank Limburg, 24 juli 2019, Ontbinding arbeidsovereenkomst na stalking ex-partner
(ECLI:NL:RBLIM:2019:6880)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Verzoek om ontbinding arbeidsovereenkomst. Een werknemer wordt vermoedelijk door zijn ex-partner gestalkt en bedreigd. Na een tijd gaan de bedreigingen ook over op de werkgever. Werkgever wordt verweten werknemer te beschermen en de hand boven het hoofd te houden. De bedreigingen die gericht zijn tegen de directieleden en familie raken de persoonlijke levenssfeer.

Rechtsregel

Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden op grond van art. 7:671b BW jo. 7:669 lid 3 onder h BW. Uit art. 7:673 lid 1 BW blijkt dat werkgever aan werknemer een transitievergoeding verschuldigd is.

Inhoud

Werknemer is in dienst getreden als timmerman bij werkgever. Werknemer wordt sinds december 2018 lastig gevallen door vermoedelijk zijn ex-partner. Hij ontvangt WhatsApp berichten, e-mails en brieven waarin hij beschuldigd wordt van mishandeling van vrouwen en verkrachting. Er zijn in de woonplaats van werknemer brieven met foto’s van hem verspreid waarin hij wordt beschuldigd van pedofilie. Werknemer heeft aangifte gedaan bij de politie.

Sinds enkele maanden wordt ook werkgever lastig gevallen. Werkgever krijgt berichten die waarschijnlijk afkomstig zijn van dezelfde persoon. De berichten zijn gericht aan de directieleden en er worden recensies geplaatst waarin het bedrijf zeer negatief wordt beoordeeld. In de recensies wordt er gezegd dat het bedrijf zeer slecht werk levert en dat het personeel onvriendelijk is. Er zijn teksten op de bedrijfsbus geschreven. Zo wordt de goede eer van het bedrijf aangetast. In WhatsApp berichten wordt het verwijt gemaakt dat werkgever de werknemer in dienst houdt en hem daarmee beschermt.

De kantonrechter stelt vast dat de gebeurtenissen van de afgelopen maanden een grote impact op beide partijen hebben gehad. Er is een situatie ontstaan die voor beide partijen onhanteerbaar is. Werkgever heeft gesteld dat de negatieve berichtgeving rondom het bedrijf mogelijk financiële consequenties heeft. Ze lopen het risico opdrachten mis te lopen.

De kantonrechter is van oordeel dat het bedrijf er alle belang bij heeft dat aan de situatie van de afgelopen maanden een einde komt. De naar voren gebrachte feiten en omstandigheden leveren een redelijke en voldragen grond op voor ontbinding zoals bedoeld in art. 7:669 lid 3 onder h BW.