ECLI:NL:RBLIM:2018:8085 (Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…)

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…, Rb 28 augustus 2018
(ECLI:NL:RBLIM2018:8085)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Disciplinaire straf van het inhouden van zestien vakantie-uren van een politieagent die een collega met een Sinterklaasgedicht voor schut gezet heeft en heeft gekwetst.

Rechtsregel

Een politieagent heeft een collega tijdens de kerstviering via een Sinterklaasgedicht voor schut gezet en gekwetst. Dit is plichtsverzuim. De disciplinaire straf van het inhouden van zestien vakantie-uren is terecht opgelegd. Tijdens het onderzoek naar dit incident is de man tijdelijk overgeplaatst naar een ander team. Ook dit was gerechtvaardigd. Het daarop volgende besluit dat hij per 1 januari 2017 in dit team moet blijven heeft de korpschef niet voldoende gemotiveerd. Daarom moet hierover een nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen.

Inhoud arrest

De man werkt bij de politie sinds 27 oktober 1986. Hij werkt inmiddels als Generalist GGP, eerst in Maastricht, maar nu in Roermond.

Op 17 december 2015 wordt de kerstviering van het politieteam Maastricht gehouden. Eiser houdt, verkleed als Sinterklaas, een toespraak voor 140 collega’s en betrekt in zijn toespraak een aantal dingen die gebeurd zijn in 2015. De man roept als eerste een vrouwelijke collega op het podium en draagt haar een Sinterklaasgedicht voor:

“Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren”.

Daarna zingt hij een deel van een kerstliedje van André Hazes (“ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren”) en biedt haar als cadeautje een pakje papieren zakdoekjes aan om haar tranen te drogen.

De baas van de man pakt daarna de microfoon van eiser af en zegt dat zo niet met collega’s wordt omgegaan, dat hij netjes kan blijven of mee kan gaan in de zak naar Spanje.

Veel collega’s hebben later opmerkingen gemaakt over dit voorval. Hoewel de vrouw over wie het ging geen klacht heeft ingediend, wordt een intern disciplinair onderzoek ingesteld naar het gedrag van de man. Tijdens dit onderzoek wordt de man tijdelijk overgeplaatst naar het team in Roermond.

Verder besluit de korpschef dat de man met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 wordt overgeplaatst naar het team in Roermond en uit de korpschef het voornemen tot het opleggen van de straf van het inhouden van 16 vakantie-uren in 2016. De korpschef merkt op dat hij een collega ernstig heeft gekwetst en in een ongemakkelijke positie heeft gebracht. Ondanks dat iedereen wist van de situatie, geeft dit niemand het recht om het breed uit te meten met publiek erbij (het personeel van het restaurant, de DJ).

De man maakt bezwaar tegen alle besluiten. De korpschef verklaart bij beslissing op bezwaar van 19 september 2017 de bezwaren van eiser ongegrond. De man gaat tegen dit besluit in beroep bij de rechtbank.

De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt de beslissing op bezwaar ten aanzien van de overplaatsing naar Roermond en draagt de korpschef op hierover een nieuw besluit te nemen. De korpschef wordt ook veroordeeld in de proceskosten.