ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9411 (Relatie met de vrouw van de baas)

Relatie met de vrouw van de baas, Rb 21 december 2011
(ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9411)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door een relatie met de vrouw van de baas.

Rechtsregel

Het aangaan van een relatie is privé, de werkgever mag zich hiermee niet bemoeien. Maar als door deze relatie een onwerkbare situatie ontstaat en er geen andere oplossingen zijn, mag de werkgever het dienstverband van de werknemer beëindigen.

Inhoud arrest

Verzoekster, een bedrijf in orgelbouw, heeft de heer X. (verweerder) op 4 mei 2009 in dienst genomen als orgelmaker. Hij is bevriend geraakt met het hoofd onderhoud, hierna de heer Y. In de loop van 2011 is de heer X. een relatie begonnen met de vrouw van de heer Y.

Op 23 augustus 2011 krijgt de heer X. een brief van zijn werkgever. De werkgever geeft aan dat hij er zich ervan bewust is dat er privéaspecten zijn waar hij buiten staat, maar dat hij de heer X. er nadrukkelijk op heeft gewezen dat bij het doorzetten van de relatie met de vrouw van de heer Y. in het bedrijf een onwerkbare situatie zal ontstaan. Het is niet mogelijk om ervoor te zorgen dat de heer X. en de heer Y. niet samen hoeven te werken. Daarom wordt de heer X. op non-actief geplaatst per 24 augustus 2011. Als blijkt dat de heer X. verder gaat met de vrouw van de heer Y., dan zal een ontslagprocedure worden gestart. De heer X. protesteert tegen de non-actiefstelling en houdt zich beschikbaar om werk te verrichten.

De werkgever verzoekt, omdat de heer X. zijn relatie niet beëindigt, vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verandering in de omstandigheden. Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie en het kan niet van de werkgever gevergd worden om de arbeidsovereenkomst nog langer voort te zetten.

De heer X. concludeert tot afwijzing van het verzoek. De relatie met de vrouw van de heer Y. is privé; hier mag de werkgever zich niet mee bemoeien. De vrees voor een onwerkbare situatie is onterecht, althans de reden hiervoor komt niet door zijn functioneren.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Een werkgever mag zich niet bemoeien met het privéleven van zijn werknemers. De werkgever heeft wel de ruimte om, als de persoonlijke omstandigheden van de werknemer een goede uitvoering van het dienstverband schaden, het dienstverband te beëindigen. In het bedrijf van verzoekster is een goede onderlinge band belangrijk, omdat het een klein bedrijf is. Hoewel de heren X. en Y. niet dagelijks samenwerken, moeten ze dit wel heel regelmatig doen. Bovendien heeft de heer Y. verklaard absoluut niet met de heer X. te willen samenwerken. Van de werkgever kan niet verlangd worden dat iedere samenwerking tussen deze heren vermeden moet worden. Daarom zijn er gegronde redenen om de arbeidsovereenkomst vanwege een wijziging in de omstandigheden per 1 januari 2012 te ontbinden. Bovendien kent de kantonrechter aan de heer X. een ontbindingsvergoeding van € 3.500,- toe, omdat de situatie bijzonder ongelukkig is, maar dat dit zowel de werkgever als de werknemer niet valt te verwijten.