ECLI:NL:RBGEL:2021:5924 (Vaccinatie 12-jarige zonder toestemming ouder)

Rechtbank Gelderland, 5 november 2021, vaccinatie 12-jarige jongen zonder toestemming van de vader
(ECLI:NL:RBGEL:2021:5924)

Door Shanice Uwaguoba

Essentie

In onderhavige zaak verzoekt een 12-jarige jongen aan de kinderrechter om vervangende toestemming voor de vaccinatie tegen Covid-19. De vader van de jongen weigert toestemming te verlenen, maar de redenen waarom zijn onduidelijk. De kinderrechter wijst het verzoek van de 12-jarige toe.

Rechtsregel

Hoofdregel is dat voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst de toestemming van de patiënt vereist is (art. 7:450 lid 1 BW). Indien het een minderjarige patiënt betreft die de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is echter toestemming van de ouder(s) met gezag of van de voogd vereist. In het geval dat de toestemming niet wordt verleend kan de verrichting alsnog worden uitgevoerd, wanneer ernstig nadeel voor de patiënt vermeden kan worden. Tevens is van belang dat de patiënt de verrichting weloverwogen wenst (art. 7:450 lid 2 BW).

Inhoud

Onderhavige zaak betreft het verzoek van een 12-jarige jongen aan de kinderrechter om vervangende toestemming voor een Covid-19 vaccinatie. De vader heeft het ouderlijk gezag, maar de jongen staat sinds 9 juli 2019 onder toezicht van de Gecertificeerde Instelling (GI). De jongen is tevens uit huis geplaatst. Per 20 september 2021 is het ouderlijk gezag van de vader beëindigd en is de GI tot voogd benoemd. Deze beslissing is echter niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De vader van de jongen weigert toestemming voor de vaccinatie te verlenen. Wat de standpunten van de vader daartoe zijn is onduidelijk, nu hij niet op de mondelinge behandeling verschenen is. De GI stemt in met het verzoek van de jongen.

De kinderrechter oordeelt als volgt. Hoofdregel is dat voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst de toestemming van de patiënt vereist is (art. 7:450 lid 1 BW). Indien het een minderjarige patiënt betreft die de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is echter toestemming van de ouder(s) met gezag of van de voogd vereist. In het geval dat de toestemming niet wordt verleend, kan de verrichting alsnog worden uitgevoerd, wanneer ernstig nadeel voor de patiënt vermeden kan worden. Tevens is van belang dat de patiënt de verrichting weloverwogen wenst (art. 7:450 lid 2 BW).

Uit het advies Vaccinatie van adolescenten tegen Covid-19 van de Gezondheidsraad van 29 juni 2021 volgt dat met de vaccinatie ernstig nadeel bij de jongen voorkomen kan worden. De kinderrechter heeft in zijn beoordeling de volgende informatie meegenomen uit dit advies. De helft van de kinderen en adolescenten die met Covid-19 in het ziekenhuis zijn gekomen hadden geen medische geschiedenis. Daarbij kan Covid-19 in zeldzame gevallen leiden tot een ernstige ontstekingsreactie en kunnen kinderen en adolescenten langdurige klachten ontwikkelen (long Covid). Het vaccin daarentegen heeft een beperkte last van bijwerkingen. Het risico op ernstige bijwerkingen is klein, maar deze kunnen goed worden herkend en leiden in nagenoeg alle gevallen tot een volledig herstel. Tevens oordeelt de kinderrechter dat uit gesprekken met de 12-jarige jongen blijkt dat hij zich goed heeft ingelezen en goed over het vaccin heeft nagedacht. De jongen heeft weloverwogen kenbaar gemaakt het vaccin te willen voor persoonlijke redenen, als ook ter bescherming van zijn directe omgeving. De kinderrechter vindt gelet op bovenstaande dat de 12-jarige jongen voldoende in staat is om tot een redelijke waardering van zijn belangen te komen. Dientengevolge komt de kinderrechter tot de conclusie dat de 12-jarige jongen zich zonder toestemming van zijn vader mag laten vaccineren tegen Covid-19.