ECLI:NL:RBGEL:2017:4330 (Auteursrecht Sinterklaas)

Auteursrecht Sinterklaas, Rb 9 augustus 2017
(ECLI:NL:RBGEL:2017:4330)

Essentie

Geen inbreuk op het auteursrecht op het boek ‘De Beeldenstorm’ door het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’.

Rechtsregel

Het boek ‘De Beeldenstorm’ is een informatief geschiedenisboek. Dit soort boeken is vaak hetzelfde opgebouwd en bevat zowel tekst als foto’s, maar er is toch ruimte voor creatieve keuzes waardoor de uitstraling van het boek wordt bepaald. ‘De Beeldenstorm’ is daarmee een werk in de zin van de Auteurswet en komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt als ‘1000 jaar Sinterklaas’ zoveel elementen van ‘De Beeldenstorm’ bevat dat dit eerste boek niet meer als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

Niet in geschil is dat voor het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ de opmaak van het boek ‘De Beeldenstorm’ is gebruikt. Ook de omslag van beide boeken vertoont grote overeenkomsten. De omslagen bevatten ook verschillen, zoals het materiaal waarvan het omslag is gemaakt, het lettertype en de afmetingen van de foto op de voorkant. Ook de inhoud van het boek bevat verschillen, zoals verschillende kleuren en opmaak van de letters en bevat het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ veel meer afbeeldingen en meer toelichting bij de afbeeldingen.  De kantonrechter is van oordeel dat de totaalindruk van beide boeken verschillend is. De opgemerkte verschillen zijn van ondergeschikte betekenis, de auteur en de vormgever van ‘1000 jaar Sinterklaas’ hebben voldoende gewijzigd aan de opmaak van ‘De Beeldenstorm’.

Inhoud arrest

De vormgever stelt op 4 maart 2015 aan uitgeversmaatschappij Walburg Pers B.V. (hierna: Walburg) voor om een Sinterklaasboek uit te brengen, als onderdeel van een reeks waarin onder andere ook een boek over de VOC en de Vrijmetselarij zal worden uitgegeven. Op 1 april 2015 vindt een gesprek plaats tussen Walburg, de auteur van ‘1000 jaar Sinterklaas’ en de vormgever. Partijen verschillen van mening of op deze datum een overeenkomst die ziet op het uitgeven van het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ tot stand is gekomen.

Op 1 oktober 2015 stuurt de vormgever het eerste hoofdstuk aan Walburg en op 1 november 2015 de voorlopige titel en hoofdstukindeling. Tijdens een overleg op 9 november 2015 tonen de vormgever en de auteur meerdere vormgegeven hoofdstukken aan Walburg, waarna Walburg op 18 november 2015 aan de vormgever een opmaaksjabloon voor het binnenwerk van het boek ‘De Beeldenstorm’ stuurt. Hiermee gaan de auteur en de vormgever aan het werk, waarna zij op 20 juni 2016 aan Walburg laten weten dat het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ bijna af is. De contacten bij Walburg gaan vanaf dat moment met iemand anders, omdat hun normale contactpersoon ziek was. Deze gewijzigde contactpersoon geeft aan dat Walburg het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ niet wil uitgeven, waarna het wordt uitgegeven door stichting LM Publishers (hierna: LM).

Walburg geeft wel op enig moment het boek ‘De Beeldenstorm’ uit.

Walburg dagvaart LM en vordert dat de kantonrechter LM veroordeelt tot betaling van € 5.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 maart 2017 en LM veroordeelt in de kosten van het geding. Hieraan legt Walburg ten grondslag dat LM inbreuk maakt op haar auteursrechten op het boek ‘De Beeldenstorm’. LM dient een conclusie van antwoord in.

De kantonrechter is van oordeel dat de totaalindruk van beide boeken verschillend is, waardoor er geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Walburg. Hierdoor wordt het verweer van LM dat een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen en dat zij daarom toestemming hadden het opmaaksjabloon van ‘De Beeldenstorm’ te gebruiken, niet besproken. De kantonrechter wijst de vorderingen van Walburg af en veroordeelt Walburg tevens in de kosten van het geding.