ECLI:NL:RBDHA:2023:5763 (Gehoorschade na kus op oor)

Rechtbank Den Haag, 25 april 2023, man stelt ex-vriendin aansprakelijk voor gehoorschade na het geven van een kus op zijn oor.
(ECLI:NL:RBDHA:2023:5763)

Essentie

Een man gaf kusjes aan zijn vriendin, waarbij de laatste op haar oor terecht kwam. Toen zij aangaf dat ze dit niet prettig vond, reageerde de man dat ze zich niet zo aan moest stellen. De vrouw gaf vervolgens een kus terug op zijn oor. Sindsdien ervaart de man klachten aan zijn oor, waaronder tinnitus.

Rechtsregel

Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij de schade het gevolg is van onrechtmatig handelen van een ander. Er is sprake van onrechtmatig handelen wanneer de persoon die de handeling verricht in het kader van zorgvuldigheid wist of had moeten weten dat het handelen zou leiden tot schade.

Inhoud uitspraak

De man en de vrouw lagen in bed toen de man kusjes gaf op de hals en oorlel van de vrouw. Volgens de vrouw kwam de laatste kus midden op haar oor terecht, waarna ze aangaf dat dit niet fijn voelde. Ze vroeg hierop “zal ik dat ook eens bij jou doen?” waarop de man instemde. De man stelt echter dat hij zich niet bewust was dat ze hierbij het midden van het oor bedoelde, hij was in de veronderstelling dat hij haar zachtjes op haar oorlel had gekust. De vrouw gaf een kus op het oor van de man, waarna hij direct een suizend geluid hoorde. Sindsdien heeft hij last van tinnitus. Twee weken later is de relatie uitgegaan. De man stelt zijn ex-vriendin aansprakelijk voor de schade, aangezien hij voor 40% arbeidsongeschikt is verklaard.

Het oordeel

De rechtbank stelt dat het uitgangspunt is dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij de schade het gevolg is van onrechtmatig handelen. Een handeling waardoor iemand anders letsel oploopt is alleen onrechtmatig, als de ander had kunnen weten dat de kans op schade groot was door het verrichten van die handeling. Dit is vastgesteld in de uitspraak Zwiepende tak.

Volgens de rechtbank is het niet algemeen bekend dat een kus op het oor letsel kan opleveren. De vrouw had dit dus ook redelijkerwijs niet kunnen weten. Dat de vrouw wist dat een kus op het oor pijnlijk was, omdat de man dat ervoor bij haar had gedaan, maakt dit niet anders. Dat het pijnlijk is, betekent niet direct dat het ook tot letsel leidt. De vrouw heeft dus niet onrechtmatig gehandeld tegenover haar vriend.