ECLI:NL:RBDHA:2023:56 (Beschadigde bankbiljetten)

Rechtbank Den Haag, 6 januari 2023, DNB weigert beschadigde bankbiljetten om te ruilen en terug te geven.
(ECLI:NL:RBDHA:2023:56)

Essentie

Eiser wil zijn beschadigde bankbiljetten omruilen bij de bank, omdat deze per ongeluk verbrand zijn. De bank heeft echter het vermoeden dat de biljetten met opzet beschadigd zijn en weigert de biljetten om te ruilen of terug te geven.

Rechtsregel

Wanneer niet zeker is waar bankbiljetten vandaan komen, mag een bank hier onderzoek naar doen. Wanneer er vervolgens een vermoeden is dat de eigenaar van de bankbiljetten niet te goeder trouw is, mag de bank weigeren deze om te ruilen of terug te geven.

Inhoud uitspraak

Eiser zou in zijn oven bankbiljetten ter waarde van €6.500,- hebben verstopt. Zijn ex-vriendin wist hier niet van af en zou de oven aan hebben gezet, waardoor de biljetten beschadigd raakten. Eiser heeft de biljetten meegenomen naar De Nederlandsche Bank N.V. om deze om te ruilen voor nieuwe bankbiljetten.

De bank gelooft echter niet dat de biljetten per ongeluk beschadigd zijn geraakt. Uit een rapport van het Nationaal Analyse Centrum vals geld (NAC) blijkt dat biljetten die in de oven beschadigd geraakt zijn er anders uit zien dan die van eiser. Om die reden weigert de bank de biljetten om te ruilen. Ook wil de bank de biljetten niet teruggeven, omdat ze vermoedt dat eiser niet te goeder trouw is.

Eiser vindt het rapport van het NAC onbetrouwbaar, omdat hier in eerste instantie niet in is vermeld om welke biljetten het gaat en wat de temperatuur van de oven is geweest. Dit heeft het NAC na nader onderzoek in de bezwaarprocedure aangevuld. Eiser stelt dat hij de biljetten achter in de oven had verstopt, zodat ze niet zichtbaar waren. Een medewerker van de advocaat van eiser heeft een keer meegemaakt dat een vel bakpapier vlam vatte omdat deze te dicht op de achterwand van de oven lag. Eiser stelt dat dit ook met zijn bankbiljetten is gebeurd. Daarnaast vindt eiser dat de bank hem ten onrechte als niet te goeder trouw heeft geacht. Het was namelijk niet zijn schuld dat de biljetten verbrand zijn, maar die van zijn ex-vriendin. Ook heeft hij verteld waar de biljetten vandaan zijn gekomen.

De rechtbank is van oordeel dat er standaard onderzoek wordt uitgevoerd naar de herkomst van bankbiljetten. Dat er volgens eiser geen aanleiding was voor dit onderzoek, volgt de rechtbank dan ook niet. Verder twijfelt eiser aan de zorgvuldigheid van het onderzoek van het NAC. Hij heeft echter geen goede redenen gegeven waarom. De rechtbank ziet dan ook geen redenen om aan de zorgvuldigheid te twijfelen. Dat de bankbiljetten niet door eiser zelf beschadigd raakten maar door zijn ex-vriendin, heeft eiser niet voldoende aannemelijk gemaakt. Dat hij heeft verteld waar ze vandaan komen, geeft daarnaast ook onvoldoende bewijs dat de biljetten niet opzettelijk zijn beschadigd.

Het beroep van eiser is ongegrond verklaard, de bank mocht het omruilen of teruggeven van de biljetten weigeren.