ECLI:NL:RBDHA:2017:14820 (Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes)

Uitgegleden over potje erwtjes & worteltjes, 8 november 2017
(ECLI:NL:RBDHA:2017:14820)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

De Aldi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een val van de werkneemster als zij in haar eigen tijd haar eigen boodschappen inpakt.

Rechtsregel

Het ongeval heeft niet plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden van verzoekster, nu zij haar eigen boodschappen deed. Aldi heeft zijn zorgplicht ook niet geschonden en de kantonrechter oordeelt dat aanwezigheid van groenten op de grond en de afwezigheid van waarschuwingsbordjes brengen niet meer dat de opstal gebrekkig is.

Inhoud arrest

Verzoekster werkt als cassière bij de Aldi. Op 7 september 2010 laat iemand een pot erwtjes en worteltjes vallen bij de inpaktafel vallen, wat verzoekster schoonmaakt. Daarna rekent ze haar eigen boodschappen af en loopt naar de tafel. Ze glijdt uit en valt met haar rug tegen de tafel. Ze blijft een paar minuten liggen en gaat daarna de winkel uit. De dag na dit ongeval meldt verzoekster zich ziek.

De Aldi wijst de aansprakelijkheid voor dit ongeval af.

Verzoekster verzoekt te bepalen dat Aldi aansprakelijk is voor haar geleden en nog te lijden schade en dat Aldi als voorschot een bedrag van 2.500 euro aan schadevergoeding en hetzelfde bedrag aan buitengerechtelijke kosten betaalt. Ze stelt dat het ongeval heeft plaatsgevonden in de uitoefening van haar werkzaamheden en dat Aldi haar zorgplicht niet is nagekomen (artikel 7:658 BW en 7:611 BW). Subsidiair is Aldi aansprakelijk omdat de opstal niet voldeed aan de geldende eisen (artikel 6:174 BW en 6:181 BW). Ten slotte is Aldi aansprakelijk op grond van onrechtmatig handelen omdat zij een gevaar zettende situatie hebben gecreëerd die tot schade bij haar heeft geleid (artikel 6:162 BW).

Aldi dient een verweerschrift in en stelt dat niet vaststaat onder welke omstandigheden verzoekster is uitgegleden. Hierdoor staat de oorzaak, die nodig is voor het vaststellen van de aansprakelijkheid, niet vast. Het ongeval heeft volgens Aldi plaatsgevonden na werktijd en zij is uitgegleden over de vloer die ze gedweild had. Er is ook geen sprake van gebrekkig opstal en het onrechtmatig handelen wordt bestreden.

De kantonrechter wijst de verzoeken van verzoekster af.