ECLI:NL:RBARN:2007:BB2720 (Prins Carnaval/Delta Lloyd)

Rb. Arnhem 3 september 2007, Prins Carnaval/Delta Lloyd
(ECLI:NL:RBARN:2007:BB2720

Door Lisanne Wigboldus

Essentie

Deze zaak gaat over eiser, ook wel Prins Carnaval genoemd, die van het podium valt tijdens de prijsuitreiking van de carnavalsoptocht, en waarbij de rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een spoedeisend belang zodat Prins Carnaval geen voorschot op zijn schadevergoeding zal krijgen. Eiser viel van het podium en eiste een voorschot van €12.000,-. Prins Carnaval gaf aan door zijn reserves heen te zijn en daarom een voorschot nodig te hebben. Volgens de rechtbank was dit onvoldoende om een spoedeisend belang aan te nemen.

Rechtsregel

Indien men een voorschot op een schadevergoeding wil vragen in kort geding bij de rechtbank, dient er een spoedeisend belang aangetoond te worden. In deze zaak was de rechter van mening dat er door Delta Lloyd op goede gronden nog vraagtekens konden worden gezet bij de grondslag en omvang van de vordering. Tevens is het spoedeisend belang niet aangetoond met het enkel stellen dat Prins Carnaval door zijn reserves heen is. Daarbij is het tevens van belang dat Prins Carnaval zijn gewone werkzaamheden weer heeft hervat, en dus ook weer inkomsten geniet.

Inhoud van de zaak

Op 18 februari 2007 heeft Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem een carnavalsoptocht in Arnhem georganiseerd. Prins Carnaval, eiser, was bij de prijsuitreiking van deze optocht aanwezig. De prijsuitreiking vond plaats in het concertgebouw Musis Sacrum, in een zaal die was gehuurd door De On-Ganse. In opdracht van On-Ganse was een tijdelijk podium/tribune gebouwd van steigers en houten vloerdelen. Prins Carnaval, eiser, zat helemaal achteraan het podium. Het podium was ongeveer drie meter hoog. Toen Prins Carnaval op enig moment wilde gaan zitten, is hij met zijn stoel achterover van het podium gevallen.

De On-Ganse wordt door Prins Carnaval aansprakelijk gesteld voor de schade is voortvloeit uit de val. De On-Ganse is verzekerd bij Delta Lloyd. Delta Lloyd is na de melding een onderzoek gestart naar het voorval.

Prins Carnaval stelt dat De On-Ganse onrechtmatig gehandeld heeft jegens hem, aangezien zij een derde heeft ingeschakeld die het podium heeft gebouwd en deze ondeugdelijk is opgebouwd, met als gevolg dat Prins Carnaval van het podium is gevallen. Hij heeft letsel aan zijn rechterschouder en -arm opgelopen. Prins Carnaval heeft hierdoor tien weken niet kunnen werken. Aangezien hij zelfstandige is en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten en geen inkomsten meer had, is Prins Carnaval weer aan het werk gegaan maar hij had nog steeds pijnklachten. De On-Ganse, en daarmee haar verzekeraar Delta Lloyd, is volgens Prins Carnaval op grond van artikel 6:171 BW aansprakelijk voor de schade die eiser heeft geleden.

Eiser, Prins Carnaval, heeft in kort geding een voorschot van de schadevergoeding gevorderd. Hier is in kort geding slechts plaats voor als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, er onverwijlde spoed is bij een onmiddellijke voorziening en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling bij de afweging van de belangen van partijen – aan de toewijzing niet in de weg staat. De rechtbank oordeelt dat van het hierboven genoemde geen sprake is en wijst de vordering tot een voorschot van de schadevergoeding af.