ECLI:NL:RBAMS:2023:8254 (Levert een ontbrekende katalysator non-conformiteit op?)

Rechtbank Amsterdam 19 december 2023, Levert een ontbrekende katalysator non-conformiteit op?
(ECLI:NL:RBAMS:2023:8254)

Essentie

Dit arrest gaat over rechtsgeldige ontbinding van de koopovereenkomst wegens een non-conforme zaak in de zin van artikel 7:17 BW.

Rechtsregel

Het ontbinden van een koopovereenkomst wegens een ontbrekende, althans niet werkende, katalysator is gerechtvaardigd aangezien het niet gaat om een gering gebrek en het niet veilig is om op deze manier deel te nemen aan het verkeer. Dit levert non-conformiteit op (artikel 7:17 BW)

Inhoud uitspraak

Feiten
Het geschil speelt zich af tussen een koper (consument) en een verkoper (garagehouder). Koper heeft op 25 juni 2022 een tweedehands auto, BMW 3-serie gekocht van verkoper voor een prijs van €7.500,-. Kort hierna heeft er een APK-keuring plaatsgevonden en is de auto op 4 juli 2022 geleverd aan de koper.

Ingebrekestellingen
Twee maanden later ondervindt koper problemen met de auto, waaronder verminderd vermogen en het branden van het motorverstoringslampje. Koper heeft de verkoper op 30 september in gebreke gesteld en 14 dagen de tijd gegeven om de gebreken te herstellen.

Verkoper heeft aangegeven niks te compenseren en eerst de auto te willen zien, waarna koper de auto zelf heeft laten onderzoeken bij een andere garage. De garage heeft op 19 december 2022 geconstateerd dat de katalysator uit de uitlaat is verwijderd of niet goed werkte. Verkoper reageerde door te stellen dat het een APK-keurpunt was, koper zelf de katalysator zou hebben verwijderd, en dat koper de auto kon langsbrengen voor gereduceerde reparatiekosten.

Ontbinding
Bij een e-mail van 2 maart 2023 heeft koper de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden en de terugbetaling van de koopsom, vermeerderd met schade en incassokosten, gevorderd. Tevens heeft koper op 22 maart 2023 voorgesteld de auto te laten onderzoeken door een onafhankelijke derde. Een garage heeft de auto onderzocht en bevestigd dat de katalysator ontbreekt. De door de garage opgemaakte offerte vermeldt dat de katalysator kan worden vervangen voor € 1.917,36, exclusief arbeidsloon. Ook stelde de garage vast dat de kilometerstand van de auto is teruggezet naar 45.486 kilometer.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het hier gaat om een consumentenkoop, waardoor de bepalingen met betrekking tot consumentenkoop van toepassing zijn. Volgens artikel 7:17 BW moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst voldoen. Bij consumentenkoop wordt vermoed dat een zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt als een afwijking zich binnen een jaar na aflevering openbaart. Als herstel onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, mag de koper de overeenkomst ontbinden.

Koper stelt dat de auto onveilig is door het gebrek aan een katalysator, terwijl verkoper beweert dat de auto voor levering APK is goedgekeurd. De kantonrechter acht het wettelijke vermoeden van non-conformiteit van kracht, omdat koper binnen een jaar na aankoop een ingebrekestelling heeft gestuurd. Verkoper slaagt er niet in te bewijzen dat de auto bij aflevering aan de overeenkomst voldeed. Het wettelijk vermoeden van non-conformiteit blijft daarmee van kracht.

Koper mocht de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden omdat verkoper niet adequaat reageerde op herstelverzoeken en onredelijke voorwaarden stelde, zoals het zelf langsbrengen van de auto. Het ernstige gebrek aan de katalysator rechtvaardigt de ontbinding, gezien de levensgevaarlijke aard van het defect en de hoge vervangingskosten.

De kantonrechter wijst de primair gevorderde verklaring voor recht en de hoofdsom ter hoogte van het aankoopbedrag toe. Verkoper moet de betaalde prijs terugbetalen en de auto terugnemen. De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt eveneens toegewezen.

De kantonrechter verklaart voor recht dat de auto non-conform is en de koopovereenkomst tussen partijen op 2 maart 2023 rechtsgeldig is ontbonden en veroordeelt verkoper tot betaling aan koper een bedrag van €7.500,- (koopprijs) en in de kosten van het geding.