ECLI:NL:RBAMS:2022:7923 (Geopende parfumfles retourneren)

Rechtbank Amsterdam, 22 december 2022, een geopende parfumfles mag geretourneerd worden.
(ECLI:NL:RBAMS:2022:7923)

Essentie

Een consument heeft twee flessen parfum besteld bij de webshop van een drogist. Na de parfum geroken te hebben en hier niet tevreden over te zijn heeft hij deze geretourneerd. De drogist laat weten dat de flessen niet geretourneerd mogen worden omdat deze geopend en gebruikt zijn en verwijst hierbij naar de algemene voorwaarden van de webshop. Toch zijn de bepalingen die verkopers in de algemene voorwaarden zetten niet altijd bindend.

Rechtsregel

Op grond van artikel 6:230o BW kan een consument een overeenkomst op afstand binnen veertien dagen ontbinden. Een product dat online besteld is kan dus binnen twee weken worden teruggestuurd, waarbij de consument recht heeft op de terugstorting van het aankoopbedrag. Hierbij hoeft de consument geen reden te benoemen voor het retourneren van het product.

Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen die beschreven zijn in artikel 6:230p sub f BW. Voor producten met een beperkte houdbaarheidsdatum geldt het herroepingsrecht bijvoorbeeld niet. Parfumflessen die geopend zijn worden in dit artikel niet benoemd. Hiervoor geldt dus gewoon het herroepingsrecht van artikel 6:230o BW.

Deze regels vallen op grond van artikel 6:230i lid 1 BW onder het dwingend recht, waardoor een verkoper hier niet (ten nadele van de consument) van kan afwijken in de algemene voorwaarden.

Inhoud uitspraak

Een man heeft bij de website van gedaagde een bestelling geplaatst waarbij hij twee flessen parfum kocht voor een totaalbedrag van €476,90. Na bezorging heeft de man een retouraanvraag ingediend en de flessen teruggestuurd naar gedaagde. Vervolgens laat gedaagde weten dat de retour niet geaccepteerd wordt, omdat de flessen geopend en gebruikt zijn. De flessen zijn weer teruggestuurd naar de consument. Gedaagde is van mening dat er geen sprake is van herroepingsrecht, omdat in de algemene voorwaarden van de website beschreven staat dat het herroepingsrecht bij het openen en gebruiken van de parfumflessen vervalt. Eiser is echter van mening dat hij het recht had de flessen te openen en één of twee pufjes had mogen testen om te beoordelen of de geur beviel.

Voor het terugsturen van online bestellingen is afdeling 2B van Titel 5 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. In artikel 260o BW staat het herroepingsrecht beschreven. Een consument heeft het recht een overeenkomst op afstand binnen een termijn van veertien dagen te ontbinden, zonder hierbij een reden te vermelden.

Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen. De gevallen waarin geen herroepingsrecht bestaat staan beschreven in artikel 260p BW.  In sub f worden de producten opgesomd die niet teruggestuurd kunnen worden, dit gaat dan bijvoorbeeld om producten die specifiek gemaakt zijn voor degene die hem koopt en dus niet aan andere personen verkocht kunnen worden of producten die een beperkte houdbaarheid hebben. Geopende parfumflessen worden echter niet in dit artikel benoemd. Hierop geldt het herroepingsrecht dus wel.

Dat gedaagde in de algemene voorwaarden had aangegeven dat retourgestuurde flessen parfum niet geaccepteerd worden, maakt in dit geval niet uit. Artikel 6:230o BW valt op grond van artikel 6:230i lid 1 BW onder het dwingend recht, waardoor gedaagde niet ten nadele van de consument mag afwijken van deze regeling.

Volgens de rechter is de consument ook niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Het was namelijk noodzakelijk het product te openen en testen om de aard en kenmerken ervan vast te kunnen stellen. Volgens de rechter had gedaagde het openen van het product kunnen voorkomen door bijvoorbeeld een tester bij de levering te voegen.

De conclusie is dat eiser de overeenkomst kon ontbinden en daarmee het recht had om het aankoopbedrag terug te krijgen.