ECLI:NL:RBAMS:2021:3732 (Rechtbank staat non-binaire geslachtsaanduiding toe)

Rb. Amsterdam, 21 juli 2021, Rechtbank staat non-binaire geslachtsaanduiding toe
(ECLI:NL:RBAMS:2021:3732)

Door Sebastian Cornielje

Essentie

Op 21 juli jl. heeft de rechtbank te Amsterdam het verzoek van een als vrouw geboren persoon toegewezen om haar geslachtsaanduiding in de geboorteakte te wijzigen van vrouwelijk (F) naar non-binair (X). Hoewel eerdere uitspraken al hebben aangenomen dat een zodanige geslachtsaanduiding te verwezenlijken valt, stellen deze dat het aan de wetgever is om te voorzien in de desbetreffende benodigde regelgeving omtrent non-binaire geslachtsaanduidingen. De huidige uitspraak gaat hieraan voorbij door het verzoek toe te wijzen, terwijl de wet deze mogelijkheid momenteel niet biedt.

Rechtsvraag

De vraag in deze zaak was in hoeverre de rechtbank, zonder dat de wetgever hierin mogelijkheden heeft voorzien, een verzoek tot een non-binaire geslachtsaanduiding toe te wijzen. De rechtbank stelt dat, gezien de laatste wijziging in de Algemene wet gelijke behandeling, er voldoende aanleiding is om te oordelen dat er een ongerechtvaardigd onderscheid is tussen transgenders die hun geslachtsaanduiding wijzigen van vrouw naar man of vice versa en non-binaire personen, waarbij het feit dat de wetgever in deze niet heeft voorzien niet in de weg staat.

Inhoud

Hoewel er al eerder rechtszaken zijn geweest met vergelijkbare situatie waarin de internationale rechtspraktijk de non-binaire, ofwel neutrale geslachtelijke identiteit. erkenning geeft, blijkt in dit vonnis dat de wetgever niet van een even groot belang is in diens handelen als bij de vorige uitspraken. De rechtbank stelt namelijk door hun toewijzing van het verzoek van de non-binaire persoon voor het gebruiken van de geslachtsaanduiding ‘X’ in plaats van vrouwelijk (F) of mannelijk (M) dat de wetgever niet per se een mogelijkheid hoeft teĀ  bieden voor zulks, aangezien dat momenteel in Nederland nog niet het geval is. De rechtbank te Amsterdam kwam tot deze conclusie in het licht van de meest recente wijziging in de Algemene wet gelijke behandeling, waarbij er in diens ogen een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen transgenders die de geslachtsaanduiding in de traditionele twee mogelijkheden willen wijzigen en non-binaire personen.