ECLI:NL:RBAMS:2020:5253 (Veroordelingen na Facebookreacties)

Rb. Amsterdam, 2 november 2020, veroordelingen na Facebookreacties
(ECLI:NL:RBAMS:2020:5253)

Door Sebastian Cornielje

Essentie

De verdachten in een reeks van behandelde zaken hebben zowel opruiende, alsook discriminatoire reacties geplaatst onder een livestream van de demonstratie tegen Zwarte Piet, tijdens de intocht van Sinterklaas in Amstelveen. De pagina waarop deze livestream te zien was op Facebook, was de pagina van NRC-columniste Clarice Gargard. Zij voelde zich door het grote aantal reacties ernstig bedreigd. Van de 25 verdrachten zijn er 24 veroordeeld voor uiteenlopende feiten, veelal discriminatie en het aanzetten tot mishandeling en zelfs moord en doodslag.

Rechtsregel

Van belang in deze zaak was in hoeverre er bij de verdachten sprake was van dan wel discriminatoire uitingen, dan wel opruiend gedrag. Uit de overtuigend grote hoeveelheid bewezenverklaringen bleek dat op één verdachte na, aan alle eisen was voldaan volgens de rechtbank, waarbij in het geval van de verdachte die werd vrijgesproken volgens de rechtbank onvoldoende vastgesteld kon worden in hoeverre het bericht door de verdachte zelf was geplaatst.

Inhoud

Op 17 november 2018 heeft Claric Gargard, columniste bij de NRC, de demonstratie tegen Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas gelivestreamed op haar Facebook-pagina. Het resulteerde er uiteindelijk in dat 25 mensen opruiende en discriminerende reacties plaatste onder de liverstream, waarna door het OM een proces van start is gegaan. In 18 gevallen was er sprake van opruiing, waarbij in sommige gevallen discriminatoire uitingen van toepassing waren. Drie personen personen waren veroordeeld voor discriminatie, twee voor het aanzetten daartoe, en één geval van belediging. Een enkele verdachte is vrijgesproken omdat niet vast te stellen viel of de verdachte daadwerkelijk het bericht had geplaatst. 24 veroordeelden kregen taakstraffen tussen de 28 en 58 uur, waaronder een aantal ook boetes kregen rond de 350 euro. Er was tevens sprake van schadevergoeding die 15 verdachten moesten betalen aan Clarice, gezien het feit dat ze zich erg bedreigd voelde door de reacties en de opmerkingen die haar eer en goede naam, dan wel haar morele integriteit hadden aangetast. Afsluitend voegde de rechtbank aan haar uitspraak toe dat er onvoldoende zorgvuldig was onderzocht door het OM, gezien het feit dat er van de 7600 reacties maar 200 in behandeling zijn genomen. Dit stond echter niet in de weg voor het OM om de verdachten evenwel te vervolgen.